- Da vi skulle velge ny leverandør for fakturering og innfordring, var effektive prosesser og god kundebehandling viktig for oss, sier Inger Elisabeth Mortensen som er seksjonssjef for Kundetjenester i Skagerak Nett AS.

Sergel har overtatt en del av de oppgavene som Skagerak gjorde i egen regi tidligere, så nå er arbeidsdelingen litt annerledes.

- Fortsatt er det vi som får inn måleravlesning via sms, nett, mail og telefon. Deretter kvalitetssikrer vi avlesningene før vi utsteder faktura til kundene våre. Forfallet er gjerne i slutten av måneden. Dersom kunden etter påminnelse ikke har gjort opp utestående, overfører vi saken til Sergel som følger opp videre, forklarer Mortensen.

Bedre kundeservice

Hos Skagerak har de fått bedre tid til å følge opp kundene sine med blant annet fakturaspørsmål, måleravlesninger og flytting. Sergel på sin side følger innfordringen av utestående på en profesjonell måte. De har systemer og fagfolk som er eksperter på dette.

- De hadde bedre systemer enn oss, og etter at de fikk oss som kunde har de også utviklet dette ytterligere. Vi var ganske klare på at vi ønsket en samarbeidspartner som behandler kundene våre skikkelig. Vi stiller stenge krav til Sergel med hensyn til prosesser, effektivitet og god kundebehandling, og det fungerer godt, sier Mortensen.

Redusert utestående

- Vi er fornøyd med dette samarbeidet. Summen av utestående fordringer har gått ned og det er jo det beste beviset på at Sergel får pengene inn i større grad enn det vi klarte selv. Vi  får frigjort tid til kontroll, oppfølging og sikring av utestående på et tidligere stadium som på sikt vil redusere inkassosakene. Det er til det beste for kundene våre. Totalt sett har dette gitt et positivt utslag på bunnlinjen, avslutter Mortensen.