Tenk deg at nettet svikter. For mange bedrifter vil dette være et like gjenkjennelig som paralyserende scenario. Uten nettverkstilgang, er det lite man får gjort.

- Dette skjedde oss her forleden, forteller Kenneth Fossum. Han er teamleder for osloavdelingen hos SML Lighting, som betjener hele landet med helhetlige belysningsløsninger. Referanseprosjekter teller blant annet hovedkontoret til Norrøna og Hotell Continental.

En telefon senere var imidlertid CAP10 på pletten og satte opp et mobilt nettverk - helt kostnadsfritt. Da hadde IT-leverandøren allerede fastslått at nettverkssvikten ikke ville være over med det først, og sto parat til å hjelpe.

- Andre bedrifter i området hadde ikke engang rukket å snu seg rundt. Men vi var oppe og gikk, sier Fossum.

Trygghet og sikkerhet

SML Lighting er en mellomstor aktør i markedet for design/teknisk belysning. Med 14 ansatte fordelt på to kontorer – Oslo og Sarpsborg – ønsket de en «medspiller» av tilsvarende størrelse, en partner å outsource IT-ansvaret til. Stikkord de navigerte etter var support, trygghet og sikkerhet. Og lave, forutsigbare utgifter. Valget falt på CAP10.

- Vi jobber ikke med IT-løsninger, men er helt avhengige av det i hverdagen for å kunne fokusere på vår kjernevirksomhet. I CAP10 fant vi en passe stor partner som har spesialisert seg på bedrifter i vår størrelse.

Ekstraordinær support

Like størrelsesforhold har flere fordeler, mener Fossum, og peker blant annet på bedre relasjoner når det er færre involverte, og at bedrifter av noenlunde samme størrelse – som ser «øye til øye» – gjerne vil ha en mer intuitiv forståelse for hva den andre etterspør.

- Slik blir supporten bedre, og terskelen for å be om den lavere, forklarer Fossum.

Han omtaler supporten fra CAP10 som «ekstraordinær»:

- Alle får en snarvei på maskinen som inneholder muligheter for å ringe support, be om direkte fjernsupport eller sende en enkel skjermdump av det som måtte være problemet. Vi får alltid meget rask support, samt at selve utfordringen blir registrert, dokumentert og løst så fort det lar seg løse. Her opplever vi at CAP10 er serviceinnstilte, løsningsorienterte og tar ansvar. Ja, vi føler oss sett og «overvåket» på en positiv måte.

Pushet oss videre

I tillegg til å sette opp all nødvendig infrastruktur og migrere over eksisterende løsninger, har CAP10 koblet maskinene opp mot skyløsninger som Microsoft 365 og Google Apps.

- Her har CAP10 pushet og drevet oss til å utfordre oss selv, sier Fossum.

Han viser til nye verktøy og plattformer som blant annet Skype for business, interne videokonferanser og muligheter for å fjernstyre andre PC-skjermer, samt deling av fellesdokumenter som flere kan jobbe på «in real time», også når de er ute på befaring, kundemøter eller reiser.

- Slik har de «dyttet» oss videre, noe som har løftet kommunikasjonen, både internt og eksternt.

CAP10

CAP10 er leverandør av IT-drift, support og rådgivning. Selskapet leverer tjenestekonseptet Cloud Direction, en komplett og ferdig integrert IT-avdelingstjeneste. Gjennom å benytte standardiserte skytjenester i tillegg til å ta hånd om kundens eget utstyr oppnår selskapet en kostnadseffektiv og moderne løsning for sine kunder, som finnes i alle størrelsesordener.

– Målet er å gi sluttbrukeren den beste opplevelsen med hensyn til mobilitet, oppetid, fleksibilitet samt raske og gode responstider, uttaler salgsleder Lars Helledal.

Pakken leveres som et abonnement til en fast pris per måned. CAP10 er 10 ansatte og holder til i Forskningsparken ved Blinderen i Oslo. I fjor signerte selskapet 37 avtaler.