3 tips til hvordan du kan være føre var

Bredesens erfaring er at mange norske virksomheter er for naive eller angriper problemstillingen feil når det kommer til å ta sikkerheten på alvor. Han gir oss tre tips til hvordan vi kan øke bevisstheten rundt sikkerhet:

  1. For å forberede seg er det viktig at bedriftene blant annet skaffer seg et oppdatert trusselbilde gjennom trussel- eller risikovurderinger.
  2. Det er også viktig at bedriftene etablerer både forebyggende planverk og beredskapsplaner basert på risikobildet.
  3. I tillegg trenger virksomhetene trening og gode krisestøtteverktøy.

Her kan det være lurt å leie inn profesjonelle eksterne aktører slik at du kan være sikker på kompetansen som ligger bak vurderinger og planverk.

Stadig flere næringsledere ønsker å være mer bevisst på risikoen deres bedrift står overfor, og tar derfor grep i forkant for å være mest mulig forberedt på situasjoner ingen ønsker skal skje.

– Det vi har sett er at veldig mange bedrifter er blitt mer bevisst, og da særlig knyttet til egne beredskapsplaner, forteller fagansvarlig for sikkerhetsbransjen i NHO, Runar Karlsen.

– Den økende bevisstheten blant bedriftene kan være vanskelig å spore, men først og fremst er det ofte hendelser basert på egne erfaringer som fører til at bedriftene ønsker å ligge i forkant og være forberedt på ulike situasjoner som kan ramme bedriften.

– Flere bedrifter ønsker å få på plass en beredskapsplan. Beredskapsplanen er jo noe bedriften må ha et eierskap og et forhold til; det er ikke noe man kan kjøpe, forteller Karlsen og utdyper:

– Bedriftene er mer bevisst på å jobbe forebyggende og mer klar på det som er knyttet til forebygging – også det som går på hva man gjør når uhellet først er ute, enten det er en brann eller hva som helst som gjør at man blir litt slått ut, sier han.

Dersom en alvorlig situasjon oppstår, vil en beredskapsplan bidra til å ivareta personell og videre drift – og også tap av omdømme.

Viktig å jobbe forebyggende

– Det er helt avgjørende å jobbe forebyggende, også i forhold til arbeidsmiljø og i forhold til bedriftens lønnsomhet og evne til å holde bedriften oppe, sier Karlsen.

Han påpeker viktigheten av å komme raskt i gang igjen etter en hendelse for å holde driften i gang og å klare de langsiktige konsekvensene av en hendelse.

Tor Steinar Bredesen, direktør for Risk Management i G4S, er også opptatt av viktigheten av å jobbe forebyggende. Han er langt på vei enig med Karlsen, men påpeker:

– Det er viktig å tenke både forebyggende og korrigerende før hendelsen inntreffer. Når man vet hvor truslene ligger og hva og hvor de kan ramme, er det enklere å forberede seg på hva som kan skje. Å påbegynne arbeidet i etterkant av at noe har skjedd, er mye mer ressurskrevende, tidskrevende og dyrere enn å jobbe forebyggende og være forberedt, sier han.

Omdømmet ble styrket etter helikopterran

Et konkret eksempel Bredesen kan dra frem, er helikopterranet av G4S tellesentral i Stockholm.

– Det var dystre spådommer i media om at Stockholm ville gå tom for penger. Både myndigheter, banker, handelsstand og kunder var bekymret, forklarer han.

Til tross for store skader, var likevel driften oppe igjen samme dag. Politiets innsatsgruppe og åstedsgranskere sperret bygget i åtte timer etter ranet. Tre timer etter at bygget ble frigjort var driften i gang, og etter ti timer var all drift ajour. Dette til tross for at tellesentralen måtte sikres og sprengingsskader måtte repareres før produksjonen kunne igangsettes.

– Denne hendelsen kunne i utgangspunktet skadet virksomhetens produksjon og omdømme. Derimot ble omdømmet faktisk styrket. Det skyldtes at virksomheten var oppmerksom på at hendelsen kunne inntreffe og var derfor forberedt gjennom planverk og øvelser, avslutter Bredesen.