Fakta

  • De siste årene har det vært en jevn økning i antall inkassosaker i Norge. Årsakene skyldes at stadig flere aktører har tatt i bruk inkassobyråer til innkreving av fordringer. Samtidig har trenden vært at både små og store fordringer sendes til inkasso på et tidligere tidspunkt.
  • Inkasso foretas direkte av fordringshaver eller ved hjelp av en inkassator, for eksempel et inkassoforetak som kreditor gir fullmakt. Inkassovirksomhet reguleres av inkassoloven av 13. mai 1988 og står under tilsyn av Kredittilsynet. Ervervsmessig inkassovirksomhet kan bare foretas av person med inkassobevilling fra Kredittilsynet eller foretak der den ansvarlige leder har inkassobevilling. Inkassovirksomhet kan også foretas i medhold av advokatbevilling.
  • Norske forbrukere har et svært sterkt rettsvern i forhold til inkasso og kredittverdighet sammenlignet med mange andre land.

KILDER: SNL.NO, FINANSTILSYNET

Selger man en tjeneste eller et produkt til en kunde, så forventer man å få penger tilbake. Det er noen ganger lettere sagt enn gjort. De siste årene har det vært en sterk økning i antall inkassosaker, viser en rapport utgitt av Finanstilsynet i mars i år. Samtidig er det også en sterk økning i avsluttede inkassosaker. En stor del av inkassosakene blir løst relativt raskt. Mange velger å betale på et tidlig stadium i inndrivningsprosessen i stedet for å utsette det hele. Det indikerer ifølge Finanstilsynet i større grad betalingsvilje enn manglende betalingsevne.

Frigjør ressurser

Securitas Direct er blant mange bedrifter som har valgt å outsource innfordringen til et inkassoselskap. På den måten bruker de tid, penger og ressurser på sitt kjerneområde og ekspertise – og ikke på pengeinnkreving.

– Et inkassoselskap har mye mer ressurser til å drive med denne typen tjenester. Vi driver jo med alarmer til boliger og små bedrifter, og ikke med innfordring. Å bruke inkassoselskap fører til en effektivisering for vår del, sier Back Office-leder i Securitas Direct, Thomas Haga.

Årlig sender selskapet flere tusen inkassosaker via sitt inkassoselskap.

– Ja, det blir en del saker, bekrefter Haga.

Tett samspill

En av årsakene til den sterke økningen i antall inkassosaker og samlet beløp til innfordring, er blant annet innskjerpede rutiner i næringslivet. I dag sendes krav raskere til inkasso. Securitas Direct har daglig dialog med inkassoselskapet de bruker. Det tette samspillet mener Haga er en fordel for både Securitas Direct og kunden som har fått inkassokravet.

– For vår egen del er det en fordel at inkassoselskapet følger saken, at de får tidlig og raskt kontakt med kunden og har en tett dialog med dem. Det resulterer i at vår bedrift får pengene raskere. Jo tidligere en sak går til inkasso, desto mer sannsynlig er det at saken løses, sier han og tilføyer:

– Vi ville fått dårligere løsningsgrad, mindre penger inn og brukt mye mer penger dersom vi ikke hadde benyttet oss av et inkassoselskap.

Viktig å ivareta kunden

At saken løses raskere, tror Haga også er en fordel for kunden som skal betale. Han understreker at det er viktig å ha god dialog med kunden.

– Fokuset ligger på å få til en løsning. Det er viktig å ha en kundevennlig profil. Kundene skal ikke føle seg overkjørt. Samtidig vil vi ha betalt for de tjenestene vi betjener, sier Haga, og mener at ekspertisen fra inkassobyrået de bruker gjør det lettere for bedriften han jobber i å ta vare på kundene sine og ha en god dialog med dem.

Kundestøtten og rådgivningen fra inkassobyrået kommer dermed godt med i hverdagen.