I Norge oppholder vi oss gjennomsnittlig omkring 90 prosent av tiden innendørs, enten i hjemmet eller på arbeidsplassen. Inneklimaet får derfor stor betydning for både trivsel og helse. Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) har gjort undersøkelser som viser at et riktig inneklima er en viktig forutsetning for god helse, læringsmiljø og trivsel i skolen og på arbeidsplassen. Både elever og personale blir i dag syke av å oppholde seg i lokaler med dårlig inneklima. I tillegg er det dokumentert at det påvirker arbeidsevnen og sykefraværet.

Merkbare plager

– Generelle symptomer som tretthet, tung i hodet og hodepine er dominerende for de som oppholder seg i bygninger med dårlig inneklima. Ansatte som jobber i eldre bygg har mer inneklimaplager enn ansatte som jobber i nyere bygg, sier generalsekretær i NAAF, Geir Endregard.

– Vi vet at dårlig inneklima, utilstrekkelig belysning, støy, støv, dårlig ventilasjon, kjemikalier i luften og andre fysiske forhold kan gå ut over arbeidsgleden.

Videre forteller han at en studie de har foretatt viser at cirka 30 prosent av de ansatte i skolen plages av innestengt og dårlig luft. I barnehagen plages hele 48 prosent av de ansatte av støy, og over 20 prosent av de ansatte i barnehagen og barne- og ungdomsskolen plages av støv og smuss. Han forteller at ansatte trenger god luft inne gjennom hele arbeidsdagen for at de skal trives og yte sitt beste.

– God luft er en forutsetning for at vi opplever at vi har et godt innemiljø på jobben. Omkostningene for å få det til er vanligvis en liten brøkdel av personalkostnadene, så dette dreier seg i høy grad også om god eller dårlig økonomistyring, sier Endregard.

Økt motivasjon

I arbeidsmiljøloven står det klart hvilke rettigheter arbeidstakere har i forhold til tilrettelegging av arbeidsplassen. Du har blant annet krav på at det fysiske arbeidsmiljøet, slik som inneklima, lysforhold, støy, stråling og så videre, er forsvarlig ut fra hensynet til din helse, jf. aml § 4-4. Seniorforsker Asbjørn Grimsmo ved Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) forteller at et godt arbeidsmiljø bidrar til redusert sykefravær og økt produktivitet.

– Dette er veldokumentert innen forskning. Vi vet at dårlig inneklima, utilstrekkelig belysning, støy, støv, dårlig ventilasjon, kjemikalier i luften og andre fysiske forhold kan gå ut over arbeidsgleden og ramme helsa, sier han.

Hvor stor betydning for eksempel et godt inneklima har å si for de ansattes motivasjon og pågangsmot, er det uenighet om blant de lærde, sier han. Grimsmo forteller at forsøk har vist at sitronlukt i ventilasjonsanlegget kan virke produksjonsfremmende på de ansatte.

– Likevel vil de fleste arbeidsmiljøforskere hevde at vi finner motivasjonsfaktorene i det psykososiale arbeidsmiljøet. Meningsfulle arbeidsoppgaver, læring og utvikling, medvirkning, gode kolleger og ledelse, samt selve arbeidsfellesskapet er sannsynligvis de viktigste, avslutter han.