- En vanlig innkjøpspolitikk er at man kjøper en lagringsløsning som skal vare i fem år. Dette er vanskelig å skalere og fører til mye administrasjon av lagringsenheter, sier Kjell-Einar Anderssen, country manager i Nutanix.

Redusert kompleksitet

Hyperkonvergert infrastruktur innebærer forenkling av administrasjon og økt skalerbarhet.

- Med hyperkonvergert infrastruktur slipper man administrasjon av lagringsenheter og man kan øke kapasiteten når man trenger det. Man får samme funksjonalitet som Microsoft Azure og Amazon AWS i eget datasenter, sier han.

- Tradisjonelle løsninger har en bestemt ytelse uansett hvor mange servere du installerer i serverrommet. Dette fører til flaskehalser i ytelsen og gjør det vanskelig å skalere. For hver server som installeres i en hyperkonvergert infrastruktur oppnås en lineær økning i ytelse, sier han.

Redusert behov for administrasjon

Drift av datasentre innebærer mye manuelt arbeid i forbindelse med administrasjon og konfigurering. Med hyperkonvergert infrastruktur reduseres behovet for slik administrasjon.

- Dette er et såkalt programvaredefinert datasenter hvor alt styres fra programvaren. Dette reduserer kompleksiteten i driften av datasenteret. Dette gir mindre administrasjon og man kan enkelt skalere hvor og når man vil, sier han.

- Dette er som å bygge med legoklosser. Om man trenger mer lagring eller økt ytelse kan dette installeres uten videre. Om en kunde ber om en ny applikasjon slipper man å tenke på om det vil fungere på eksisterende infrastruktur. Alt dette skjer direkte i programvaren uten behov for spesifikk teknisk kompetanse. Programvaren gjør at man sømløst kan skalere datasentre uten begrensninger. Som et resultat blir de operasjonelle driftskostnadene dramatisk redusert, sier han.

Økt sikkerhet

Den økende kompleksiteten i datasentre fører til økt risiko for feil. Med hyperkonvergert infrastruktur reduseres kompleksiteten og sikkerheten forbedres.

- Komplekse løsninger gir sikkerhetsutfordringer da det er så mye å ta hensyn til. Når kompleksiteten reduseres er det lettere å få oversikt over miljøet. Det er mindre muligheter til å gjøre feil og færre komponenter som må oppgraderes, sier han.

- Vi har en fortløpende diskusjon ved sikkerhet rundt lagring. Vi har partnere som er godkjente leverandører av skytjenester og datasentre. Basert på vår infrastruktur leverer de skytjenester i Norge som er godkjent for håndtering av blant annet helseinformasjon. Offentlig instanser installerer våre løsninger lokalt for sensitive data og bruker for eksempel Office 350 i skyen. Vi er bindeleddet mellom skyen og de lokale løsningene, sier han.

Hybrid skyløsning

Selskapet leverer det som kalles en hybrid skyløsning.

- Kundene kjører en del applikasjoner i skyen, mens andre kjøres lokalt fordi bedriften vil ha kontroll på kjernedata. De kan flytte tjenester inn og ut av skyen akkurat som de vil, sier han.

- Vi er også det man kaller «cloud-agnostic» og «hypervisor-agnostic». Dette betyr at uansett hva kunden har internt kan dette kjøres på vår plattform. Om du kjører Hyper-V, VMware, AHV eller Xen server har ikke dette noe å si. Uansett hvilket virtualiseringslag du kjører sees det på som en løsning på vår plattform, sier han.

Fra små til store kunder

Selskapet har en rekke ulike selskaper som kunder og forventer økt etterspørsel etter løsningen i årene som kommer.

- Vi har alt fra de minste regnskapskontorene til de største bedriftene i verden. Vi har kunder innen bank, forsikring, forsvaret og det offentlige. Vi har gjort hverdagen enklere for en rekke selskaper og organisasjoner. Uavhengig av organisasjon kan du begynne med en liten løsning og skalere i takt med veksten, sier han.