- Vi arbeider for å styrke våre kunders konkurransekraft basert på hvilke utfordringer de har. Det kan være at kostnadsnivået er for høyt, at kvalitetsnivået er for dårlig eller at de har en markedsandel som er for liten, sier André Knüppel som er daglig leder i C2U.

Begrepet «Operational Excellence», er for oss, er en metode hvor man koordinerer, kombinerer og leder input gjennom et system for å oppnå et ønsket resultat som er i verdensklasse.

- Alle organisasjoner har to systemer. Det ene er det strukturelle systemet, som for eksempel består av alle skriftlige rutiner, det andre er det kulturelle systemet. Disse systemene må hele tiden være i balanse for å oppnå resultater, men dessverre er det alt for mange som arbeider mye med det strukturelle systemet, men nærmest glemmer det kulturelle systemet, fortsetter Knüppel.

En lærende organisasjon

Samspill mellom det strukturelle og det kulturelle systemet er nødvendig for å skape en organisasjon som lykkes med systematisk kontinuerlig forbedring.

- Det er viktig å være tett sammen med bedriftene som har utfordringer og komme nærmest mulig det som er problemet eller utfordringen, og samtidig være i nærheten av der verdiene skapes. Dette fordi vi virkelig må forstå deres utfordringer for å kunne gi merverdi til kunden.

Målet er at kundene selv skal finne frem til sitt forbedringspotensial, og gjennomføre endringer i henholdt til dette, og på den måten skape en lærende organisasjon, forklarer Knüppel.

Toyota er et selskap som er kjent for å arbeide med kontinuerlig forbedring og skapte grunnlaget for begrepet LEAN Leadership. De har skapt en organisasjon hvor læring er et særlig fundament, som igjen har gjort dem til den beste bilprodusenten i verden. 

- LEAN er egentlig en filosofi og arbeidsmåte for hvordan man arbeider, hvor respekten for mennesker står i sentrum.  Vi hjelper til med å bygge tilsvarende systemer som kan brukes på tvers av alle bransjer og sektorer. For å lykkes er det helt avgjørende å ha praktisk erfaring. Derfor bruker vi bare konsulenter som selv har god erfaring, enten som ledere eller spesialister i linjen. Erfaringene gjør det mye enklere å forstå kundens perspektiv og det er helt sentralt i den verdien vi gir kunden, avslutter Knüppel.