– Skyløsninger er flott, og du kan få levert veldig gode tjenester fra mange forskjellige produsenter, men velg én aktør til å håndtere helheten, råder daglig leder Jørgen Berg i Procano.

Nettskyen er et omfattende samlebegrep på tjenester og leveransemodeller, men beskrivende nok til at alle som leverer til dels ulike IT-tjenester over nettet bruker det.  Markedsdriverene bak denne trenden har vært at tjenestene er lette å anskaffe, de tilbys med fleksibel prismodell uten behov for større investeringer, og programvare med tilhørende vedlikehold tilbys som abonnement. Dette gir fordeler i forhold til hvordan IT-tjenester ble levert tidligere, men med nye løsninger, står man også overfor nye utfordringer. Faren for å tråkke feil oppstår når man tar i bruk flere skytjenester fra ulike leverandører, uten å tenke på helheten og sørge for at systemene kan integreres. Når noe går galt, kan også ansvarsfordelingen bli uklar. Kunden risikerer å stå igjen med alle kostnadene for å rette opp i feil.  

– Mange kunder tror driftsleverandøren har ansvaret, men avtalene mellom kunde og driftsleverandør er ikke alltid tilpasset økende grad av skyleveranser. Vi ser også at kundene inngår egne avtaler mot skyleverandørene direkte. Kundene bør være oppmerksomme på hva som er avtalt med hvem, for å være forberedt på mulige problemer som kan oppstå, sier daglig leder i Procano, Jørgen Berg.

Systemene må snakke sammen

– Kundene bør samle IT-tjenester på færre hender og gå til en profesjonell aktør som har eierskap til og kan forvalte helheten, anbefaler Berg.

Et mål bør være å få til en sømløs integrasjon på tvers av løsningene med felles identitetshåndtering og utveksling av data mellom de ulike skyene. Resultatet er økt brukervennlighet, effektivitet og dataintegritet, kontroll med helheten og tydeligere ansvarsforhold. Uavhengig av hvem som produserer tjenestene og om tjenestene er i skyen, lokalt eller en blanding - en hybrid løsning.

- I tillegg oppnår kundene å forholde seg til færre leverandører, som gir enklere leverandørstyring og mindre administrasjon. Bedrifter som kjøper skytjenester fra ulike leverandører, kan oppleve feilsituasjoner der det er vanskelig å identifisere hvem som har ansvaret, påpeker Berg.

Det beste er å inngå balanserte avtaler som sikrer begge parters interesser på en god måte, herunder at forholdet til de ulike skytjenesteleverandørene som inngår i totalløsningen er regulert.

– Skyleverandører kommer som regel med høy oppetidsgaranti på sine tjenester, men det er brukerens totalopplevelse som teller, sier Berg.

En industrialisert IT-modell

Tidligere skulle IT-leverandøren drifte serveren og produsere alle IT-tjenestene selv. Nå leverer profesjonelle IT-tjenesteleverandører etter en industrialisert modell og prosess, der de i større grad forvalter underleverandører, og skytjenestene er integrert i den totale leveransen. På den måten kan IT-leverandørene tilby en mer helhetlig, ferdigintegrert løsning som gir maksimal verdi for kunden.

– Idéen bak industrialisering er å levere tjenester og IT-drift så kostnadseffektivt og sikkert som mulig. Dette bidrar til at kunder kan arbeide effektivt og fokusere på egen kjernevirksomhet, sier Berg.

Det handler ikke bare om å for eksempel velge Microsoft Office 365; det handler om å velge riktig versjon av denne skytjenesten og den rette partneren til å implementere og forvalte løsningen. Denne partneren bør jobbe proaktivt mot kundene og ha gode prosesser og rutiner for kontroll og dokumentasjon.

Det blir vanskelig å etterkomme krav til service- og kvalitetsnivåer dersom IT-partneren ikke har ansvar for helheten. En god IT-partner vil bistå kundene med usikkerheter knyttet til personvern og informasjonssikkerhet, sørge for etterlevelse av norsk lovverk, ta kontroll på data og løsninger, og avhjelpe usikkerheter knyttet rundt exit-konsekvenser.

- Mange kunder som skal anskaffe IT-tjenester eller bytte IT-leverandør er ikke alltid trygge på egne behov. Valgmulighetene er mange og det er ofte vanskelig å sammenlikne tilbud fra ulike leverandører. Derfor er det avgjørende å finne den partneren man kan stole på og som vil ta ansvar for å finne gode løsninger sammen med deg som kunde, avslutter Jørgen Berg.