Det er styret og daglig leder som har oppgaven med å sikre og forvalte bedriftens verdier, på vegne av kunder og aksjonærer. Derfor er det også de som har hovedansvaret for data som går tapt.

– Mister virksomheten data nytter det ikke for styret eller en daglig leder å skylde bare på IT-avdelingen, sier advokat Christian Sturla Svensen i Lynx advokatfirma.

Det er et lederansvar å sørge for gode backupsystemer og rutiner. Oppstår det brann, innbrudd eller dataangrep og man mister 70 prosent av verdiene i virksomheten, har man ikke har gjort jobben

Så hva skal man gjøre?

– Holdningene til backup og beredskap bør endres radikalt, sier spesialist på online backup, Sverre Dejgaard i KeepitSafe.

Han mener datasikkerhet generelt har vært nedprioritert, og ansett som en kostnad fremfor en investering i norske virksomheter. Over halvparten av norske bedrifter har ikke kontroll på backupberedskapen, ifølge han.

– Mange tror det koster masse penger. Mens sammenliknet med tidligere, da man investerte i hardware, programvare og arbeidskraft, er gode backupløsninger i dag bare en løpende driftsutgift, sier Dejgaard.

Det er selvfølgelig fremdeles mulig å sette opp egne, eksterne backupsystemer, men det er dyrt, og derfor bare lønnsomt for store virksomheter. Som et alternativ setter derfor mange jobben bort til eksterne dataselskaper. Da betaler de en månedlig sum for sikring av data, med garantert gode backupløsninger og gjenopprettingsrutiner.