- Selv om vi er helt i verdenstoppen når det gjelder å produsere nikkel, innså vi allikevel at det var behov for å bli bedre for å sikre fremtidig konkurransekraft. Forbedringsarbeidet i bedriften gikk for sent hvis vi fortsatt skulle henge med og opprettholde posisjonen vår. Kostnadene steg jevnt og trutt, og vi så at vi måtte systematisere forbedringsarbeidet bedre og involvere flere i dette arbeidet. Vi måtte rett og slett sette i gang noen tiltak for å opprettholde konkurransekraften vår, forklarer Kai Johansen som er ansvarlig for utvikling av produksjonssystemer ved Glencore Nikkelverk.

 Til å hjelpe seg engasjerte de C2U som ga ledelsen i Glencore støtte og coaching slik at de skulle settes bedre i stand til å lykkes med endringsprosessene. 

- Vi lot historikken vår og alt som var bra på nikkelverket være fundament for det videre arbeidet og fikk hjelp av C2U for å involvere flere i forbedringsarbeidet. I motsetning til mange andre konsulenter, så hadde disse praktisk erfaring på ledelsesnivå og selv opplevd endringsprosesser på kroppen, og det var en veldig stor fordel. De hadde også erfaring fra tilsvarende virksomhet med kompliserte kjemiske prosesser, fortsetter Johansen.

Betydelig forbedring

Arbeidet startet med et pilotprosjekt i nikkelavdelingen i 2013, deretter ble den samme systematikken gradvis innført i hele fabrikken. Resultatene har vært formidable:

- I nikkelavdelingen ser vi en betydelig forbedring i kvaliteten og har merket nedgang i antallet kundeklager. Vi har heller ikke hatt skader i denne avdelingen siden vi begynte med forbedringsarbeidet og vi har også fått ned energibruken vår fra 646 GWh til i underkant av 620 GWh per år, som er en betydelig reduksjon. I tillegg til dette har vi gjort flere andre kostnadsbesparende forbedringer i andre avdelinger. Disse begynner vi å se effekten av nå, så neste år forventer vi å nå et mål på 75 millioner kroner i målbare kostnadsbesparelser, avslutter Johansen.