Bedrifter som evner å utnytte IT til å øke produktivitet og egen konkurransekraft vil stå igjen som vinnere. Teknologien skaper nye muligheter og snur etablerte forretningsmodeller på hodet slik at nærmest alle selskaper er i ferd med å bli teknologiselskaper. De bedriftene som klarer å utnytte IT til å øke egen konkurransekraft og produktivitet vil stå igjen som vinnere.

- Mange ledere har en tilnærming til IT som handler om at «det skal bare virke sånn at jeg kan fokusere på egen kjernevirksomhet». Vi tror at det blir langt viktigere for alle bedrifter å ha en annen innfallsvinkel til IT og at de bør fokusere på digitalisering, sier Andreas Hisdal som er administrerende direktør i Intility.

Manglende utvikling

Mange interne IT-avdelinger består i dag av medarbeidere som både har teknologiforståelse og inngående kunnskap om bedriftens kjernevirksomhet. Men i alt for mange tilfeller fokuserer de all sin tid på drift og forvaltning av selskapets underliggende tekniske plattform og IT-drift.

- Hvis hele IT-avdelingen bruker all sin tid på å drifte nettverk, sette opp pc-er og supportere brukerne, har de kanskje ikke ressurser til å utvikle seg videre, og det er synd, forklarer Hisdal.

Digitalisering på mange områder

Digitalisering handler mye om hvordan ulike virksomhetsområder evner å utnytte IT til å bli bedre. Alt fra automasjon av manuelle oppgaver til å anskaffe nye applikasjoner til stadig flere deler av virksomheten. Det ligger også et stort potensial i tettere integrasjon mellom applikasjonene, noe som gir bedre informasjons- og beslutningsgrunnlag. Til slutt handler digitalisering også om å finne ut hvordan IT kan brukes til å forbedre tjenester ut mot egne kunder.

Bevare og utvikle kompetansen

Opp igjennom årene har altfor mange ledere manglet grunnleggende respekt og forståelse for IT-faget, og de fagpersonene som jobber innenfor dette området. Som et resultat har mange selskaper i flere år gjennomført tradisjonelle outsourcingprosesser hvor selskapene har kvittet seg med sin interne IT-kompetanse. Dette er fagpersoner som både har teknologiforståelse og inngående kunnskap om selskapets virksomhet:

 - Dette er ressurser som kunne vært viktige bidragsytere i digitaliseringen, tilføyer Hisdal.

Ettersom digitalisering er i ferd med å bli den viktigste faktoren for produktivitet og konkurransekraft, burde bedriftene beholde all den IT-kompetansen de har, videreutdanne de som trenger det, og ikke minst forsøke å tiltrekke seg flere medarbeidere med teknologiforståelse.

- Selv om en robust og velfungerende IT-plattform er en forutsetning for at selskaper skal lykkes med digitalisering, må interne ressurser benyttes til å jobbe med IT i kjernevirksomheten og ikke bare til å drifte systemene, forteller Hisdal og tilføyer til slutt:

- For morgendagens selskaper er i ferd med å bli IT-selskaper og da handler det om å ta vare på, utvikle og tiltrekke seg riktig kompetanse snarere enn å kvitte seg med den.