Ved å outsource fakturaadministrasjonen vil bedriften bruke mindre ressurser på fakturaer og få mer tid til alt annet. Man kan også med sikkerhet betrygge seg med at administrasjonen blir gjort profesjonelt ved bruk av en seriøs aktør. Stadig flere bedrifter tilbyr i dag å ta seg av hele eller deler av fakturaprosessen. Ved å la et annet selskap ta seg av prosessen, vil de ta hånd om alt som skjer fra de har mottatt fakturagrunnlaget til betalingen er gjennomført, kreditert eller tapsført. Bent Håvard Romsdal, daglig leder for Nornett AS, outsourcer i dag hele prosessen og er så langt fornøyd med ordningen.

– Vi har en veldig stor fakturamengde som krever mye ressurser å følge opp i forhold til utsendinger, purringer og lignende. Ved å la noen andre administrere våre fakturaer, vet vi at det blir gjort profesjonelt og riktig. Imens kan vi fokusere på det vi er best på, nemlig kjernevirksomheten vår, forteller han.

Tett oppfølging og god kontroll

Det er ifølge Romsdal flere fordeler, men det er spesielt noen punkter han legger vekt på.

– Jeg merker at vi spesielt får veldig god oppfølging, samtidig som vi ser at selskapet vi har outsourcet til har god kontroll. Også kundemassen vår er fornøyd, noe som er viktig, forteller han.

Nornett er en bredbånds- og kabel-TV-tilbyder med hovedsatsingsområde på byer og tettsteder i Nord-Norge. De har et mål om å være den foretrukne leverandøren i satsingsområdet.

– Vi merker på den daglige driften at vi kan fokusere mindre på det administrative og mer på kjernevirksomheten, som jo er det viktigste.

Slipper å lønne en ansatt internt

Å outsource tjenester er som kjent noe som koster, men Romsdal mener selv at Nornett får flere økonomiske fordeler i det lange løp.

– Dersom vi skulle gjort jobben selv, ville vi vært nødt til å lønne en ansatt og måtte avsatt ressurser internt på grunn av den store fakturamengden. Vi er nok mer bekvem med å gjøre jobben slik vi gjør i dag, ettersom vi vet at alt blir gjort riktig og at vi kan stole på leverandøren, forteller han og tilføyer:

– Det betyr mye for oss at vi kan fokusere fullt på virksomheten og kundene våre, og vi er derfor veldig fornøyd med ordningen.