Av Christine Lundberg Larsen, administrerende direktør i Regnskap Norge

Regnskapet skal gi deg den økonomiske oversikten du trenger for å kunne ta beslutninger og styre virksomheten på en lønnsom måte.

Om du har en regnskapsfører som tar seg av regnskapet ditt, har regnskapsføreren også tilgang til omfattende informasjon om virksomhetens økonomi – og med det en oversikt over virksomheten din som få andre har.

Lønnsomhet og beslutningsstøtte

Fordi regnskapsføreren sitter så tett på virksomheten din, er regnskapsføreren ofte den nærmeste til å se hvilke grep du bør ta for å øke lønnsomheten din – på kort og lang sikt.

Regnskapsførerens innsikt generer også gode prognoser og konkrete råd om økonomiske beslutninger. For eksempel knyttet til kreditthåndtering og likviditet, kontantstrøm, selskapsform, finansieringsløsninger, passende it-systemer, interkontroll-rutiner og mye mer.

Oversetter tallene

Om du selv mangler regnskapsfaglig kompetanse, og oversikt over krav og regelverk, er det ikke nødvendigvis så lett å forstå hva tallene sier og vite hva du bør gjøre.  

Her fungerer regnskapsføreren godt i oversetter-rollen. Tallene gir kunnskap, og den kunnskapen kan «tallmenneskene» oversette. Når du forstår bedre hva tallene viser, blir det lettere å handle deretter, gjøre jobben bedre og sitte igjen med mer.

Nye tider – nye muligheter

Digitaliseringen og automatisering gir rom for bedre samhandling mellom deg og regnskapsføreren. Rutineoppgavene effektiviseres, og felles tilgang til tall i sanntid gir godt grunnlag for regnskapsføreren til å kunne gi deg kontinuerlig oppdatering og råd, ved valg og beslutninger.

– Regnskapsføreren blir en hverdagsrådgiver, sier Christine Lundberg Larsen, administrerende direktør i Regnskap Norge.

– Når vi slipper å bruke så mye tid på de manuelle oppgavene, kan vi bruke tiden på å være mer proaktive rådgivere og ta økonomisjefrollen hos kundene.

Regnskapsføreren hjelper deg med god økonomistyring og kan fungere som din økonomisjef, en rolle ikke alle bedrifter har mulighet til å ha selv. Med dagens digitale løsninger har regnskapsføreren hele tiden ferske tall å jobbe med.

Den som er regnskapsfører for en bedrift, kjenner ikke bare tallene. Han eller hun kjenner menneskene som jobber der – og ser hva de ønsker og har mulighet til.

– I regnskapsføreren har du en verdifull rådgiver og sparringspartner som gir konkrete råd om økonomiske beslutninger. Slik bistår regnskapsføreren til at du lykkes og gir deg den økonomiske tryggheten du trenger, sier Christine Lundberg Larsen.

Regnskap Norge

Regnskap Norge er profesjons- og bransjeforeningen for autoriserte regnskapsførere. Regnskapsbransjen leverer tjenester til mer enn 70 prosent av norsk næringsliv. Vår misjon er å bidra til lønnsom vekst for regnskapsbransjen i en digital hverdag. Vi driver et omfattende kvalitets- og informasjonsarbeid, viser muligheter, skaper endring og er en viktig næringspolitisk aktør og høringsinstans. Som ledende leverandør av kurs- og kompetanseprodukter bidrar vi til medlemmer og bedrifters utvikling.