– 2018 har vært et travelt år med veldig mange børsdebutanter, men vi så at det roet seg ned i høst. Det henger sammen med at det ble større kursbevegelser og større kursfall. Da var det en del av de som hadde planer om børsnotering som valgte å vente litt, sierGeir Harald Aase som er kommunikasjonsansvarlig på Oslo Børs.

Frem til oktober var tilstrømningen av nye selskaper som ble børsnotert så stor at det lå an til å bli et nytt toppår på linje med rekordåret 2007.

– I oktober var det 20 nye selskaper som hadde debutert på Oslo Børs. Vi slo ikke toppåret, men 20 nykommere er allikevel historisk høyt, tilføyer han.

Ny kapital til høy kurs

Fjoråret var også et svært godt år der mange nye selskaper fant veien til Oslo Børs.

– Det henger sammen med at børsen steg mye. Når kursene når historiske toppnivåer så vil også de som planlegger å børsnotere selskaper få en god pris for aksjene og ha muligheter til å hente inn ny kapital til en høy kurs, sier Aase.

I et stabilt marked med jevn kursoppgang, er det også et godt klima for nye selskaper å gå på børs.

Energi og finans

Av de 20 nye selskapene er det flest innen energi, med nye rigg-, olje- og tankselskaper. En annen sektor som peker seg ut er innen finans hvor det har kommet fire nye banker, tre av dem sparebanker.

– At det noteres nye banker på Oslo Børs henger sammen med at norsk økonomi går godt. Da er det gode tider for bankene. I gode tider trenger de ny kapital og da kommer de til børsen.

– For øvrig er nye selskaper innen de andre sektorene forholdsvis jevnt fordelt. Litt interessant er det å legge merke til, spesielt innen sjømat, at vi klarer å tiltrekke oss utenlandske selskaper. Det samme gjelder innen energi hvor vi stort sett bare har notert utenlandske selskaper i år. Årsaken er at Oslo Børs står sterkt i verdensmålestokk innenfor disse sektorene.

Godt obligasjonsmarked

Trenden siden finanskrisen er at obligasjonsmarkedet har blitt et viktig alternativ til bankfinansiering.

– Selskapene går på Oslo Børs for å låne penger istedenfor hos bankene. Årsaken er at bankene ble restriktive med å gi lån til bedrifter i forbindelse med finanskrisen. Det har aldri blitt hentet inn mer kapital gjennom børsnoterte obligasjonslån enn i år. I løpet av de første elleve månedene ble det hentet inn 365 milliarder med nye børsnoterte lån.

Neste års utvikling

– Generelt ser vi at når aksjekursene stiger og det er små kursbevegelser blir det mer attraktivt for nye selskaper å komme til Oslo Børs. Det finnes helt sikkert selskaper som har langsiktige planer om børsnotering, men som har satt beslutningen litt på vent. De kommer kanskje tilbake til neste år, men alt kommer an på hvilken vei markedet går, og det bestemmes jo som kjent av en rekke forhold som vi ikke råder over selv, avslutter Aase.