Bransjen oppfordrer arbeidstakere til å få alle pensjonskapitalbevisene inn på én konto. Når du jobber, opparbeider du deg pensjon – det er et velkjent faktum. Men det kanskje ikke alle tenker over, er at pensjonen er plassert i ulike forsikringsselskaper, avhengig av hvilket selskap arbeidsgiveren har en avtale med. Dette betyr at dersom du har skiftet jobb noen ganger, vil du sannsynligvis ha flere pensjonskapitalbevis spredt over flere ulike forsikringsselskaper.

– Dette er ikke så lurt, sier Jon Haugan, markedsdirektør i Silver Pensjonsforsikring og fortsetter:

− Du bør samle dine pensjonskapitalfond til samme konto. Da vil du få en mye bedre oversikt, du vil få et større eierskap til pensjonen din og på den måten kunne øke avkastningen.

Man kan sammenligne det med lønnskontoen, som er det andre økonomiske mellomværendet mellom deg og din arbeidsgiver.

− Du bestemmer over din lønnskonto, og du velger sannsynligvis å ha den i en bank du selv har valgt. Det ville vært tullete å bytte bank når du bytter jobb bare fordi din nye arbeidsgiver har en annen bank. Det er på samme måte med pensjonskapitalbevisene, fortsetter Haugan.

Det er du som har ansvaret

Det er arbeidsgivers forsikringsavtale som avgjør hvor disse bevisene ligger mens du er ansatt, men når du slutter i en jobb, står du fritt til å flytte pensjonen din til et annet forsikringsselskap.

− Det er over én million nordmenn som har pensjonskapitalbevis. Det er den vanligste pensjonsordningen i privat sektor. Mange lønnsmottakere har et lite bevis her og et lite bevis der, og de ligger i forsikringsselskaper de selv ikke har valgt. Undersøkelser viser at det er veldig få som gjør noe med dette.

Det er veldig få som vet at de selv er ansvarlig for hvordan kapitalen forvaltes.

− Du kan velge om du ønsker å investere i aksjefond eller rentefond. Rentefond har en stabil, men forholdsvis lav avkastning, mens aksjefond over tid vil ha en høyere avkastning, sier Haugan.

Bestem over fripoliser 

Det finnes to typer fripoliser; den ytelsesbaserte og den innskuddsbaserte. Den ytelsesbaserte er den man vanligvis kaller en fripolise, mens den innskuddsbaserte heter pensjonskapitalbevis. Det er den sistnevnte som er den vanligste i privat sektor i dag, og har man flere arbeidsforhold bak seg, er det enkelt å samle disse bevisene på én konto. Men også de som har fripoliser spredt over ulike kontoer bør samle dem på ett sted.

− Jeg vil oppfordre folk til å samle dem på én konto. Det er mye lettere å disponere, du vil få en bedre oversikt og det er lettere å følge med på hvordan ting utvikler seg, avslutter Haugan.