- Utbyttefond er et fond som er konstruert og sammensatt av aksjer fra selskaper som har et utbyttefokus gjennom en etablert utbyttepolitikk og som helst har vært konsistent over tid, sier Sigurd Klev som er porteføljeforvalter i Landkreditt Forvaltning.

Dette er nærmest en motsatt strategi enn de fondene som investerer i aksjer der selskapene ikke betaler så mye utbytte, men heller søker å maksimere prisen på sine aksjer ved å investere overskuddet tilbake i driften.

Årlig utbytte til investorene

Utbyttefondene har gitt god avkastning og kan være et godt alternativ til banksparing dersom man er villig til å la seg eksponere for litt risiko. Imidlertid anses utbyttefondene å ha noe lavere risiko enn vanlige aksjefond. Det som også skiller disse fondene fra andre fond er at de normalt utbetaler et årlig utbytte til andelseierne som investerer i fondene. Som ved de fleste andre investeringer bør den smarte investoren også være langsiktig når det investeres i utbyttefond og noen forvaltere foreslår en investeringshorisont på fem år eller mer for denne typen investeringer.

- Det er ikke så mange slike fond i Norge, og vi ser at det har vært langt mer utbredt med denne typen fond i USA enn her hjemme, kanskje spesielt etter finanskrisen, sier Klev.

Inntjeningen skjer nå

- Slik vi vurderer det, er det åpenbart fordelaktig at utbytteaksjer har en mer forutsigbar inntjeningsprofil og at denne inntjeningen skjer «nå» - og ikke om fem eller ti år. Dette gjør verdsettelsen av utbytteaksjer mer treffsikker. Vi investerer i selskaper med en forståelig forretningsmodell, god ledelse og en troverdig utbyttepolitikk, selskapsresultatene må være tuftet på kontant inntjening og vi liker best selskaper som ikke er utsatt for store, uforutsigbare svingninger i priser på innsatsfaktorer eller sluttprodukter, sier Klev.

- Derfor investerer vi ikke i selskaper som kanskje kommer til å tjene masse penger en eller annen gang i fremtiden, som eksempelvis teknologiselskaper. Vi satser heller på de som er litt mer trauste og tjener penger her og nå, fortsetter han.

Og dette har vist seg å være en god strategi, for fondet som Klev forvalter i Landkreditt er ranket som et av de beste norske fondene de siste 12 månedene og hadde en avkastning på over 28 prosent i denne perioden.