-  Vi har aldri hatt en lavere bankrente enn det vi har i dag. Hvis du er heldig får du kanskje 1,5 prosent rente på høyrentekontoen mens prisstigningen ligger på rundt to prosent. Det gjør at du faktisk taper kjøpekraft hvis du har pengene i banken. Dette er det mange som har skjønt og det er den viktigste grunnen til at vi ser at det er en voldsom lekkasje fra bankkontoer til fond, sier Anders Skar som er daglig leder i Nordnet.

Statistikken fra Verdipapirfondenes forening viser at fondskjøp nesten tredoblet seg i løpet av 2015.

Best avkastning

Historisk sett er fond den spareformen som har gitt best avkastning. Hvis man er langsiktig, og for eksempel skal spare til pensjon, er derfor fondssparing et godt alternativ.

- Fondssparing er en veldig god spareform, men man bør ha en viss forståelse for hvordan det fungerer. Vi er opptatt av at kundene forstår og aksepterer risikoen ved å delta i aksjemarkedet. Penger man plasserer i aksjefond vil svinge i verdi, og derfor er det viktig med en viss langsiktighet.

Diversifisert portefølje

Man kan velge mange typer fond, men rådet er å ha en portefølje som er diversifisert for å spre risikoen. Globale fond er de mest diversifiserte fondene som finnes.

- Med globale fond legger du ikke alle eggene i samme kurv. Du sprer da dine investeringer over hele kloden og er ikke avhengig av utviklingen i et spesifikt marked som Norge for eksempel. Du kan også velge å gå den andre veien og investere i bransjefond som kun investerer innenfor en sektor. I år har for eksempel energiaksjer gjort det dårlig, mens helse- og biotekfond har gjort det svært bra. Det finnes mange muligheter, forklarer Skar.

Noen råd

Skar har flere råd til de som skal spare i fond:

- For det første bør du tenke langsiktig og følge den planen du har valgt for sparingen. Aksjemarkedet er en motor for vekst og verdiskapning, men det kommer garantert tider da børsen vil falle og da er det viktig at denne kortsiktige støyen ikke bidrar til at du gjør irrasjonelle valg. Det gjør vondt å se pengene falle i verdi, men i slike tilfeller bør du heller faktisk kjøpe mer i stedet for å selge. Klarer du dette vil du garantert tjene gode penger, sier han.

Man bør også passe på at man finner den risikoen som passer for en selv. Risikoen bestemmes av hvor mye rentebærende papirer som fondet har og hvor mye som er aksjer. 

- Du må finne den risikoprofilen som du kan leve med, for det er ingen vits i å sove dårlig om natten, men du kan gjerne tenke over plasseringen før du legger deg, smiler Skar.

Lett å kjøpe, enkelt å selge

Det er nesten enklere å spare i fond og opprette spareavtaler enn det er å betale regninger i nettbanken. Løsningene som finnes er tilgjengelige og veldig gode. Blant annet er det enkelt å følge med på utviklingen på fondene og de fleste prissettes en gang om dagen. Siden det ikke er noen binding når man kjøper fond, så står man også fritt til å selge når man vil, og da har man som regel pengene på konto noen dager etter salget.

- Vi har hatt litt turbulens med fallende oljepriser, derfor kan det kanskje være lurt å kjøpe Europafond eller globale fond i dagens situasjon. Det er alltid noe å bekymre seg for i aksjemarkedet, og det er denne usikkerheten eller risiko som det også kalles, man får betalt for å ta på lang sikt. Tenkt langsiktig, vær tålmodig og la pengene jobbe for deg, avslutter Skar.