Hvorfor er det så vanskelig å søke hjelp til å få orden på sin egen økonomi? Hva er viktig når ting tårner seg opp? Når bør du søke hjelp og hva kan du få hjelp til? Fagansvarlig i NAV, Iren Sunde, er opptatt av tid og åpenhet i forhold til temaet, og har også tanker om hvorfor det er ofte er vanskelig.

Føler seg mislykket

Å ikke ha kontroll over egen økonomi har med det å føle seg mislykket å gjøre. Å føle skam og skyld, bokstavelig talt. Man håper det er mulig å utsette i det uendelige, men det er det jo ikke. Det kommer til et punkt da den andre parten i forholdet oppdager hva som skjer, og da kan det være for sent. Det er viktig å være klar over at det er ikke alle gitt å være økonomisk, noen greier bare ikke å ha økonomisk oversikt.

– Gjennomsnittsalder for folk med betalingsproblemer er cirka 40 år, med en liten overvekt av menn, sier Sunde.

Det finnes økonomiske varselamper som bør få oss til å søke hjelp. For eksempel når du er offer for permittering, blir syk over en periode, mister barnetrygd og bidrag. Eller rett og slett har levd over evne, og ikke har økonomisk buffer til å rette opp økonomien. Noen kaster seg på kredittkortkarusellen og gjør vondt verre, andre putter regningene i en skuff - og begge deler er ille. Når økonomiske bekymringer er en del av hverdagen, er det på tide å søke hjelp.

Få hjelp av NAV

– Å ha dialog med kreditorene er alfa og omega. Det er bedre å ta kontakt uten at du får bruk for hjelp enn å la være. Da viser du at du tar tak i din egen situasjon, og det er viktig hvis de økonomiske problemene vokser. Å vente kan føre til at boligen din tvangsselges, sier Sunde.

– Svelg kameler og ta dørstokkmila til NAV-kontoret før du mister oversikten! Det gjelder å søke riktig hjelp. Snakk med banken, kreditorer og eventuelt rådgivere. Å få oversikt over økonomien er viktigst, deretter å få hjelp til å ta riktige grep. Det dreier seg om å sette opp en realistisk plan for nedbetaling, å lage et budsjett, å leve etter økonomisk mulighet, samt være disiplinert en viss periode til økonomien er på skinner.

– Og det finnes instanser som er hjelp til selvhjelp, ifølge Sunde.

Hjelp til selvhjelp

– Hos Statens innkrevingssentral får du oversikt over offentlig gjeld, og NAV Innkreving har oversikten over bidragsgjeld, sier hun.

– Når det gjelder lån, gjelder det å ha en dialog med banken og sjekke om det er mulig å ha avdragsfritt lån en periode eller endre nedbetalingstid. Og husk at det er du som må ta initiativet, avslutter Sunde.