- Det gjelder å finne de undervurderte selskapene. De som er prissatt til femti øre, men som er verdt en krone. At dette ikke er noen lett jobb sier seg selv, og det er ekstra vanskelig i gjennomanalyserte markeder som eksempelvis det amerikanske aksjemarkedet.

- Vi tror ikke vi har noen fortrinn når det gjelder å analysere internasjonale verdipapirer, derfor satser vi på selskaper vi kjenner godt for å kunne gi en avkastning som slår markedet. Dette betyr for vår del det norske markedet. 

Fundamentale faktorer

- Å ha en prosess som er lik over tid er viktig. Fundamentale faktorer, som hvordan de ulike aksjene er priset i dag i forhold til hvordan de har vært priset historisk sett, og i forhold til sammenlignbare selskaper, er ting vi ser på. Inntjeningen analyserer vi på den samme måten. Dette krever erfaring og at man har fulgt selskapene over en lengre periode, forklarer Haugland.

Fondet må være virkelig aktivt

Investoren bør forsikre seg om at fondet man investerer i virkelig er et aktivt fond og at man ikke investerer i noe som egentlig mest ligner et indeksfond.

- En forutsetning for å levere bedre avkastning enn markedet, er å eie noe annet enn akkurat det som inngår i indeksen. Derfor bør man se hvor stor den aktive andelen av fondet er, sier Haugland.

- Et av våre mest spennende fond består av en spisset, aktivt forvaltet portefølje med 12-16 aksjer. Dette er et tilstrekkelig antall aksjer for at risikoen ikke blir for høy, samtidig som den aktive andelen ligger på et høyt nivå. Her får man være med på å investere i et utvalg av aksjer som består av genuint gode ideer, noe som gir et godt utgangspunkt for å slå markedet, avslutter Haugland.

Disiplin mot informasjonsstøy

- Å lage en plan, ha et operativt syn på markedet, samt være kritisk til hvilke investeringsprodukter man velger, er de viktigste rådene, sier Glenn Haglund som er Head of Wealth Management i Swebank. Her er ekspertens tre viktigste råd for å sikre god investeringsrådgivning.

  1. En god plan: Det første vi gjør er å sette oss ned med kundene og utarbeide en god strategi basert på hvilket mål som kunden har med pengene sine og hva og hvilken kunnskap kunden har. Vi stresstester også hvor mye risiko kunden tåler. Da avdekker vi for eksempel hvor mye aksjer som kunden skal ha i sin portefølje, og bestemmer hvilket risikonivå vi skal ligge på når vi investerer pengene.
  2. Taktisk rådgivning: Alle selskaper har en prising som enten er høy eller lav sammenlignet med de bokførte verdiene i selskapene. Hvis vi mener at prisingen er lav, vil vi råde kundene til å ta inn en litt høyere aksjeandel enn det strategien tilsier for en periode. Hvis vi derimot mener at prisingen er for høy, trekker vi ned andelen aksjer. Nøkkelen er rett og slett å justere litt på kursen underveis slik at vi fanger opp og tar hensyn til om markedet er dyrt eller billig.
  3. Type produkter: Noen sprer seg på alt for mange ulike produkter samtidig. Med god investeringsrådgivning skal man få god informasjon om de produktene som man skal investere i. Historisk avkastning, risiko, likviditeten som ligger i produktene og kostnadselementer er alle faktorer som man må tenke igjennom, og som en god finansiell rådgiver skal informere om på en skikkelig måte.