Av Marit Andreassen, fagansvarlig og lærer på studiene Interiør og Retail Designer, Treider Fagskoler Design. Forfatter av fagbok om Retail Design i samarbeid med Cappelen Damm Akademisk, og foredragsholder og konsulent innenfor Retail Design.

1. Konseptet
Før designet på butikken velges definerer man butikkens kunder og målgruppen butikken ønsker å rette seg mot. Et godt konsept skal danne utgangspunkt for designprosessen. Jo tydeligere konseptet og visjonen er, jo lettere er det å bruke det i alle kanaler.

2. Butikkrommet
Det tar bare noen få sekunder før kunden har gjort seg opp en mening om hun eller han vil inn eller ikke. Den første delen av butikken er den viktigste, den som synes best, den som skal begeistre kunden til å komme inn. La de første meterne ved inngangspartiet være fri, slik at det er lett å komme inn. Jo flere skritt kundene tar inn i butikken, jo større sannsynlighet er det for at de blir, og eventuelt handler.

3. Fokale punkt
Fokale punkt er de som kan være med å skape begeistring og spenning i butikken. Det er de punktene som differensierer og skaper gode historier. I hver avdeling bør det være et fokalt punkt hvor det eksponeres tilhørende varer fra hyller i nærheten.

4. Gangbaner
Gangbaner kan vise vei både inn og ut, eller føre kunden i en runde rundt i butikken. Om kunden går for fort gjennom butikken må vi bremse ned hastigheten bevisst og gradvis. Det kan gjøres ved forskjellige produkteksponeringer eller fokale punkt underveis. Lag gangområdet i den bredden som vil passe din butikk og din kunde. Ta hensyn til at noen ganger vil kunden foretrekke å ikke bli forstyrret av andre kunder.

5. Betalingspunktet
Disken er et trygt holdepunkt for kunden, dette er rommets navle. Plasseringen av disken er derfor meget viktig, den kan være med på å skape kundeflyt i lokalet. Derfor må disken til enhver tid se presentabel, ryddig og brukervennlig ut.

6. Farger og lys
Farger har helt klart en påvirkning på oss og gjør noe med oss. Hjernen mottar fargen som det sterkeste budskap. Ta derfor veloverveide valg når du skal velge farger til din butikk. Når du skal tegne en lysplan tar du først for deg butikkens layout. Lag en skisse av hvor du vil at det skal være mer lys enn andre steder. Husk grunnbelysning og punktbelysning.

7. Kommunikasjon
Butikkens kommunikasjonskonsept skal alltid være identisk med konseptets strategi og uttrykk. Ta utgangspunkt i disse fire områdene:

  • Navigasjon: Hvor i butikken kan man finne de forskjellige produktene?
  • Inspirasjon: Inspirere om produkter og tjenester
  • Informasjon: Informasjon om butikkens åpningstider, eller lignende
  • Aktivering: Kjøpsutløsende plakater, for eksempel om pris

8. Vareplassering
Plasser alle varer som hører sammen i samme område, slik at det blir et eget konsept eller en egen kategori. Plasser varene etter sikt og høyde, dette forenkler kjøpsprosessen for kunden. På hyller som er nederst ved gulvet bør det være lagringsplass, eller ha større, tyngre produkter.

9. Vindusutstilling
Bruk dybden av vinduet for å få en god komposisjon, og for å trekke betrakters blikk fra fronten av utstillingen videre innover. For å få til en god komposisjon er det alltid bra å ha noen podier i vinduet. Jobb med prinsipper som likevekt, balanse, høyder, luft, og a-form eller pyramideform.