– Mange tror de etablerte er dømt til å tape. Jeg tror de kommer til å hevde seg også i fremtiden, sier manager for Financial Solutions i Banqsoft, Terje Kjøs. Selskapet utvikler og leverer løsninger til bank- og finanssektoren, og Kjøs, som selv har mange års erfaring fra bransjen, mener effektiv bruk av teknologien ikke handler om størrelse. 

Lego-bank

- En stor, tradisjonell bank tilbyr et bredt spekter av produkter, tilpasset alle kundegruppene de henvender seg til. En slik modell krever mange manuelle rutiner og omfattende vedlikehold av løsningene. Utfordrerne, som er mindre banker, ofte med yngre generasjoner som målgruppe og primært en nett- og appbasert kundefront, setter sammen IT-løsningene etter et Lego-prinsipp: De kjøper noen grunnleggende bankapplikasjoner fra de etablerte aktørene, samarbeider med byråer som har spesialisert seg på tjenstedesign når de lager kundefronten og integrerer kanskje også noen bankprodukter, for eksempel kredittkort, fra en annen bank, forteller Kjøs og fortsetter:

- Resultatet er kort vei til markedet, de er fleksible når de utvikler løsningene sine videre, de har lavere kostnader, færre ansatte og ofte veldig høyt fokus på markedsføring.

Etablert nytenkning

Poenget til Terje Kjøs er at også etablerte banker kan tilpasse seg den nye modellen. Forutsetningen er at de gjør en del valg knyttet til hvilke produkter og tjenester de skal beholde i eget hus – og finner teknologipartnere som er positive til å lage integrerte løsninger i samarbeid med flere leverandører.

- For oss har det vært et strategisk valg å basere deler av virksomheten våre på denne typen prosjekter, også når vi jobber med de etablerte bankene. Og oppsiden er stor for de som velger denne modellen. Basert på lang erfaring og mye kunnskap om markedet, kan også de etablerte bankene velge å fokusere sterkere på enkelte målgrupper, produkter og tjenester. I tillegg blir det mindre risikabelt å drive utviklingsprosjekter ved å etablere pilotbanker, for eksempel for ungdomssegmentet. De gjør med andre ord utfordrernes konkurransefordeler om til sine egne fortrinn, avslutter Terje Kjøs.