- Mange trodde at veksten skulle komme mye før, men det er først de to til tre siste årene at markedet virkelig har vokst mye, og da snakker vi om en vekst på bortimot 25 prosent hvert av disse årene, sier Arve Uggedal som er salgsansvarlig for forretningsmarkedet i Samsung.

For ti år siden da begrepet Digital Signage ble allment kjent var det spesielt varehandelskjedene som tok skjermene i bruk i reklamesammenheng. I dag brukes skjermene på en rekke nye områder.

- Vi ser at fler og fler bruker skjermene i tillegg til intranettet sitt for å kommunisere internt i bedriften. En bankkunde som vi har bruker denne formen for kommunikasjon på alle nivåer, både for informasjon til de ansatte ute på de forskjellige kontorene og i kantinene, men også kundene som besøker banken kan få informasjon på disse skjermene, og det fungerer bra, sier Uggedal.

En av grunnene til at denne formen for kommunikasjon fungerer så bra for denne banken er at de har dedikerte personer som arbeider med innholdet.

- Det mange gjør feil, er at de anskaffer seg kanskje et system, men så mangler de ressurser eller rutiner for å arbeide med innholdet og fornye det. Så at noen har et ansvar for å følge opp er en suksessfaktor.

Skjermer kan erstatte papir

Samsung har også en stor bilforhandler som kunde. De har butikker over hele landet og selger flere forskjellige bilmerker:

- Mengden av informasjon blir veldig stor, og tidligere brukte de mye roll-ups og plakater. Men dette materiellet skal både produseres og distribueres til kanskje 150 forhandlere, og da er det ikke sikkert at det blir satt ut heller, forteller Uggedal.

For bilforhandleren var kostnadselementet for hva de sparer på trykksaker viktig, men det var også viktig at de fikk anledning til å selge reklametid for underleverandørene sine. Det bidro til å finansiere investeringen, og ikke minst forventer de økt salg som følge av denne investeringen.

- Ved å gjøre det på denne måten kan hovedkontoret være helt sikker på at reklamene ruller og går som de skal hos alle forhandlerne, og da slipper de å bekymre seg for om materiellet virkelig ble satt ut i butikken, eller om det ble stående på et lager, som kunne være tilfellet tidligere.

Mange ulike løsninger

Det er ikke bare de store kjedene som kan ta i bruk digitale skjermer, det finnes også løsninger for de som bare trenger en eller to skjermer og investeringen er høyst overkommelig. Det er viktig å ha en god proff skjerm, og det er særlig lysstyrken som må være god nok. Det holder nemlig ikke å sette en vanlig TV-skjerm i et utstillingsvindu, for hvis sola kommer, er det ikke mulig å se hva som blir vist på skjermen.

Markedet for digitale skjermer har hatt stor vekst, men det er ingen grunn til at det skal slutte å vokse:

- Dagligvaresegmentet har et stort potensiale, hittil har skjermer i dagligvarebutikker nærmest vært fraværende. Dette markedet tror vi kommer til å bli stort, for når en av kjeden først foretar en stor utrulling, så kommer de andre etter. Et annet område er bensinstasjoner, og da kan det for eksempel være skjermer utendørs som både tilbyr spylervæske, pølser og hamburgere. Ellers tror vi at trenden også blir en del skjermer som er veldig mye større enn de vi har i dag, og at det blir flere skjermer utendørs, men samtidig vil det nok også blir ganske mange mindre skjermer å se etterhvert, avslutter Uggedal.