Digital Signace

Anne-Mette Sørum, Area Sales Manager i Scala svarer:

1. Hva karakteriserer du som den største utfordringen i retailbransjen?

- Jeg tror prispress er den største utfordringen. Med stadig større konkurranse med online butikker, blir det vanskelig å holde prisen nede i de fysiske butikkene. Jeg tror også det er en utfordring å digitalisere de fysiske butikkene. Det er en stor investering som man ikke alltid nødvendigvis kan vise til konkret ROI med med gang. Noe som retailbransjen kanskje er ekstra bevisst på.

2. Hvordan tilfredsstille en stadig mer krevende kunde?

- Det handler om å hele tiden tilpasse seg markedet. Som software-leverandør, er vi nødt til å følge med på hva som skjer på hardware-siden også. I IT-verden skjer det store ting på kort tid, så hvis vi ikke følger med og støtter ny teknologi, så blir det vanskelig å kunne tilby riktige løsninger til kundene våre. Vi tror det å tilby løsninger som gir en god kundeopplevelse vil være ekstra viktig i tiden fremover. Analytics er også en viktig del, for å sikre at det som faktisk spilles av på skjermene er målrettet og relevant innhold.

3. Hvilke tiltak iverksetter dere for å imøtekomme kunden i økende grad?

- Scala har blant annet omorganisert seg. Tiligere baserte vi all kommunikasjon via en partnerkanal. Vi ser at vi er nødt til å være mer i kontakt med sluttkundene og har derfor satt opp et eget Channel team og et eget Customer Engagement team. Dette er for å være mer synlig i markedet og selvfølgelig ha mer kontroll på hva som skjer der ute.

Butikkinnredning

Magnus Petersson, daglig Leder i VD Hestra svarer:

1. Hva karakteriserer du som den største utfordringen i retailbransjen?

- Fra vårt perspektiv har handelen en stadig økende utfordring med å imøtekomme kundes krav om opplevelse. I noen bransjer er e-handel et alternativ. Vi må ved hjelp av det fysiske miljøet bli ennå bedre på følelse, opplevelse og service. Vi ser også at innredningskonseptet stadig oppgraderes i høyere takt og levetiden for konsepter minimeres til fordel for oppgradering til et nytt butikkonsept for å øke kundeopplevelsen.

2. Hvordan tilfredsstille en stadig mer krevende kunde?

- Vi tror at det handler om et innbydende miljø der kunden ledes gjennom butikken på en best mulig måte, hvor varer eksponerer kunden på en behagelig måte, samtidig som at personalet gir det lille ekstra som løfter kundeopplevelsen.

3. Hvilke tiltak iverksetter dere for å imøtekomme kunden i økende grad?

- Vi forsøker å hjelpe våre kunder, butikkjedene, med et sterkt fokus på konseptutvikling. Herunder jobber vi proaktivt og systematisk sammen med kunden for å løfte konseptet steg for steg slik at vi sikrer en butikkinnredning som er tiltalende for en stadig mer kravstor forbruker. Vi har tatt frem gode hjelpemidler for å vise våre kunder, butikkeiere, hvordan nye butikkonsept allerede før butikken er bygd. Her kan man eksperimentere med materialet, farger og former for å sikre et tilfredsstillende resultat.

Design

Marit Andreassen, fagansvarlig for Interiør, Visual Merchandising/Retail Design svarer:

1. Hva karakteriserer du som den største utfordringen i retailbransjen?

- De fysiske butikkene står ovenfor en rekke utfordringer etter et økende press fra kundene. Vi har har blitt mer kravstore og ønsker oss spennende handleopplevelser når vi skal i den fysiske butikken. Vi ønsker oss unike handleopplevelser i mindre butikklokaler. Sortimentet ma ikke være for likt, detaljistene bør vage åvære unike innenfor sitt felt. Det andre aspektet handler om hvorvidt butikken har personell og produkter som gir kunden trygghet, tillit og god service. Butikklokalet er den stille selgeren, og en god ambassadør for merkevaren.

2. Hvordan tilfredsstille en stadig mer krevende kunde?

- Det å tilfredsstille forbrukeren blir mer og mer krevende. Viktige momenter er å avdekke kundens behov, imøtekomme ønskene, engasjere kundene gjennom opplevelse og plassering av produkt. Planlegg med tanke på kundes opplevelse. Legg til rette for en kjøpsprosess ved å plassere tilhørende varer sammen. Innred din butikk med tanke på at kunden skal ha en god opplevelse og yt alltid maksimal service til enhver tid.

3. Hvilke tiltak iverksetter dere for å imøtekomme kunden i økende grad?

- Jeg utdanner Retail Designere som i løpet av et års studie får kompetanse om virkemidler som skaper økt kundetilfredshet, øker konverteringsraten og butikkens omsetning med flere prosent.