1. Hva mener du er viktigst for å kontinuerlig øke konverteringsraten på call-to-actions?

Hvis man skal optimalisere konverteringsraten, er man avhengig av å kunne teste endringer. Man må vite om de faktisk fører til en forbedring. A/B-testing er den mest effektive metoden. Da lager man ulike varianter og lanserer dem samtidig. For eksempel kan 50 prosent av kundene få én variant, og 50 prosent den andre. Deretter måler man konverteringsraten og effekten opp mot hverandre. Det er avgjørende at det skjer samtidig slik at man fjerner alle andre faktorer. Deretter kan man lære av resultatet og bygge videre på det. A/B-testing bør være en innebygget mekanisme i løsningen. Mitt råd er: Test alt. Alltid.

2. Hva mener du best bidrar til en mer relevant handleopplevelse?

Min erfaring er at personalisering er helt avgjørende. I dag forventer kundene mer enn bare for noen få år siden. Det holder ikke lenger å lage en ryddig nettbutikk som er enkel å bruke. Kundene forventer at nettbutikken husker dem og forstår dem. Aller helst bør den forstå både hvem du er og hvilken kontekst du er i akkurat nå. De fleste nettbutikker i dag har grunnleggende personaliseringsmekanismer. Hvis man skal nå frem i konkurransen, må man ta det ett skritt lengre. Det er også helt avgjørende at personaliseringen favner over alle kanaler slik at kunden opplever enhetlig kommunikasjon.

3. Hvordan kan man behandle og bruke datamengden som genereres via e-handel best mulig?

Det første budet er å samle dataene på en måte som gir mening og praktisk nytteverdi. Det krever en solid plattform hvor man knytter sammen innsiktsdata fra websiden, kampanjer, økonomisystem, kasseløsning, CRM og lignende. Løsningen må kunne bruke disse dataene til personalisering, optimalisering, automatisering, også videre. De mest spennende løsningene på markedet bruker kunstig intelligens for å dra nytte av dataene på nye måter. Det kan være å identifisere kjennetegn på kunder som er i ferd med å sluttføre et kjøp. Det kan man bruke til å automatisk hjelpe disse kundene over den siste terskelen.