Av Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge

Bank- og forsikringsnæringen er antagelig norgesmestere i produktivitetsforbedring de siste 30 årene. Vi er dessuten ikke langt unna å være verdensmester i konkurransen «effektiv betalingsformidling». Forklaringen på de svært gode resultatene er at vi har omfavnet ny digital teknologi. En strategi det ville være meget dumt å endre all den tid den digitale utviklingen bare går fortere.

Betalingsformidling er et av områdene der nye aktører kommer til. Tenk deg eksempelet med kaffekjeden som lar kunden sette inn penger på sin «kaffekontoapp» og bruker mobiltelefonen som «kaffelommebok». Dermed flyttes selve betalingen på siden av det etablerte betalingssystemet som i stor grad er utviklet og driftes av en samlet finansnæring.

Nye løsninger, samarbeid og samspill

Finansnæringen møter denne utfordringen på tre måter: Ved å selv utvikle nye løsninger (tenk Vipps), ved å samarbeide og samspille med innovative teknologileverandører, og ved at vi nylig samlet kreftene for hele betalingsinfrastrukturen i et nytt og slagkraftig selskap nettopp for å utvikle den felles og effektive infrastrukturen.

Når den tradisjonelle finansnæringen nå i sterkere grad blir utfordret av nye selskaper med nye forretningsmodeller, bør myndigheter og forbrukere være minst like oppmerksomme som finansnæringen er. For hva skjer om kaffekjeden er så stor at summen av kundeforskudd tilsvarer balansen i middels stor bank? Hva om Amazon i realiteten er en global aktør på betalingsformidling og ikke en bokhandel på nett som de fleste fremdeles tror de er? Den etablerte bankkontoen utfordres som navet i ditt økonomiske liv. Veksten i finansiell tjenesteproduksjon utenfor det etablerte finansvesenet reiser kompliserte spørsmål knyttet til alt fra innskuddsgarantier, til personvern og finansiell stabilitet.

Nye krav må til

Det som fremstår gratis, er som oftest ikke det. I sosiale medier betaler vi med informasjon om oss selv. Den etablerte finansnæringen vet mye om deg, men du kan være trygg på at den informasjonen ikke blir solgt eller misbrukt. Det er ikke like sikkert at alle nye aktører er like nøye.

Den tradisjonelle banknæringen er underlagt sterk myndighetskontroll og en rekke krav. For å nevne noen: Likviditetskrav for å sikre at kundene skal ha pengene sine tilgjengelig, systemer for å sikre økonomien mot cyberangrep, arbeid mot hvitvasking og terrorfinansiering, banksikringsfond for å sikre kundeinnskudd, krav til egenkapital/soliditet for å sikre finansiell stabilitet og krav til personvern. Dette er områder vi som samfunn ikke bør kompromisse på og som finansnæringen lojalt følger opp. Når teknologiselskaper, nettbokhandlere og kaffekjeder ønsker å bli bank- eller finansaktører, bør kunder og myndigheter stille samme krav til dem.