1. Analyse

Uavhengig om du planlegger en enkeltstående butikk eller kjede med mange butikker må det analyseres hva dere ønsker å være for hvem. Kartlegg hva som er viktig for din målgruppe når de handler og hvorfor de skal velge butikken din. Tilgjengelighet (herunder blant annet beliggenhet), prisprofil og sortiment er nøkkelpunkter her. Om du skal lage et nytt butikkonsept for en eksisterende aktør, er det fortsatt viktig å sette seg godt inn i disse grunnleggende forhold.

2. Kjernekonsept

Det grunnleggende i ethvert butikkonsept må være tuftet på analysen. Kjernekonseptet inneholder ryggraden i forretningsidéen og her skapes innholdet i merkevaren deres. For butikkonseptet gjør dette seg gjeldende i metoder for eksponering av varene, størrelse på butikk og hvordan dere ønsker å bli oppfattet av kundene i målgruppen deres.

3. Konseptdesign

Ønsket uttrykk i butikk henger tett sammen med kjernekonseptet. Hvordan varene ønskes eksponert er premissgiver for utformingen av innredningen og planløsningen. Valg av materiale, farger og uttrykk er rammen rundt det som skal fremheves; varene. Det er her butikkens unike kundeoppfattelse skal skapes sammen med butikkens identitet og merkevare. Her er det svært viktig å huske hva dere skal være for hvem. Mange butikker bommer på dette og oppnår ikke sitt fulle potensiale.

4. Trender

Ved utvikling av konseptdesignet er det viktig å se på gjeldende trender, men det er også viktig å ha en bevissthet rundt hvor tett på en gjeldende trend man ønsker at uttrykket i konseptet skal ha. Dette siden butikkene oftest skal virke i  7-10 år før man gjør en større interiøroppgraderinger. Det er viktig at man ikke blir «så 2015, altså..»

5. Lønnsomhet

For å oppnå best mulig lønnsomhet i butikkdriften må man være bevisst på hva man kan investere ved etableringen. Et konseptdesign kan skapes med samme uttrykk i mange ulike prisnivåer, men funksjon og varighet er tett forbundet med prisnivå. Angående innredninger vil det for mange konsepter være en miks av standardinnredning og kundetilpasset spesialinnredning som vil gi best økonomi.