- Vi har sett på folks reaksjoner på det vi på fagspråket kaller fokale punkt som er visuelle punkter som forbrukere legger merke til. Dette kan være en vegg med en spesiell farge, en utstilling med produkter eller noe annet som tiltrekker seg forbrukernes oppmerksomhet når de er på handletur, forklarer fagansvarlig og lærer ved Treider Fagskoler Design, Marit Andreassen.

Ved å benytte fokale punkt bevisst har butikkene muligheter til å synliggjøre butikken og få flere kunder inn i butikken, de kan bruke punktene til å styre hvordan kundene beveger seg i butikklokalet, trigge til mersalg, fortelle om kampanjevarer og tiltrekke seg kundenes oppmerksomhet på andre måter.

- På Steen & Strøm Magasin var det en ganske anonym veskebutikk. Der hang vi opp et orange farget stoff på et strategisk plassert sted midt i lokalet. Samtidig målte vi før, og i perioden mens undersøkelsen pågikk, hvor mange mennesker som var i nærheten av butikken og hvor mange som gikk inn. Det viste seg at trafikken økte ganske betraktelig bare fordi vi hadde lagd dette interessefeltet, fortsetter Andreassen.

Gjorde studier på Ikea

I løpet av de tre siste årene har retail designstudenter fra Treider Fagskoler Design gjort flere studier der Ikea har vært forskningsarena.

- I den første undersøkelsen spurte vi kundene om årsaken til hvorfor de stoppet ved et bestemt fokalt punkt hvor det var utstilt serviser og kjeler. Cirka 60 prosent svarte at de stoppet akkurat der fordi det hadde vært et blikkfang der som fanget deres interesse, og at de ikke hadde stoppet der hvis ikke blikkfanget hadde vært der. Dette viser at med strategiske spesialeksponeringer av enkeltprodukter eller produktserier i forbindelse med et tydelig fokalt punkt kan kundens oppmerksomhetsverdi øke, sier Andreassen.

I spørreundersøkelsen oppga 95 prosent av de spurte at de var blitt inspirert av utstillingen som sto foran dem, og hele 65 prosent av denne gruppen oppga at de ville kjøpe noen av produktene som var utstilt.

Hva husker kundene?

I en annen undersøkelse som også ble gjort på Ikea skulle elevene finne ut hvor godt kundene husker det de ser i butikken når de handler.

- Studentene sto ved utgangen av varehuset og spurte om de husket inspirasjonsområdet ved inngangen. De fleste svarte at de ikke husket. Antagelig skyldes dette at det har gått for lang tid siden de passerte dette området og at de har fått mange andre inntrykk underveis på handlerunden. Det kan også skyldes at inspirasjonsområdet ikke var eksponert kraftig nok til at det satt seg i langtidshukommelsen til kundene. Når vi spurte om de husket noen av varene som var eksponert ved kassene, var svarene ganske annerledes, for da oppga 60 prosent at de husket flere av varene som var eksponert der.

Praktiske erfaringer

I løpet av de tre årene som Treider Fagskoler Design har initiert denne typen undersøkelser er det tre forskjellige klasser innen Retail Design som har deltatt. Studentene har i stor grad fått bestemme selv hva de vil undersøke. Det viktigste er å gi studentene praktiske erfaringer som de kan bruke når de kommer ut i jobb og skal planlegge butikker selv:

- De lærer bedre når de både har erfart og sett hvordan forbrukeratferd fungerer i praksis, enn hvis de bare skulle ha hørt om dette i klasserommet. Derfor er ikke denne typen studier bare veldig populære, de er også veldig nyttige for studentene og gir dem verdifull kunnskap som de kan bruke når de kommer ut i jobb, avslutter Andreassen.