Av Camilla Gramstad, bærekraftsansvarlig i Virke

Vi som jobber i handelen, lever av å få andre til å forbruke. Likevel, når vi nå står overfor store miljø- og klimaomstillinger, trekkes nettopp forbruket frem som en viktig del av jobben. Vi kan ikke forbruke mer enn planeten tåler, men vi er allerede på god vei mot å overtrekke jordens kredittkort av naturressurser. Så hvordan kan vi i handelen bidra til en positiv endring, samtidig som vi opprettholder vårt levebrød?

Når en kunde kommer inn i butikken, er det mange faktorer som påvirker hvilke produkter hun kjøper. Merking av varer, plassering og promotering har en effekt på hvilke kjøp vi gjør. Handelen representerer dermed en viktig kanal ut til forbrukerne, og kan tilrettelegge for gode valg. Hvis produktene som er miljøvennlige koster mer og ikke anbefales på noen særlig måte, vil de forbli urørt. Forbrukerne har behov for å bli ledet til å velge riktig, gjennom konkurransedyktige priser på varene, og kunnskap hos personalet om hvorfor det miljøvennlige alternativet er best.

Handelsbedriftene kan dermed spille en viktig rolle gjennom å ha et bevisst sortiment som både er miljøvennlig og ivaretar prinsipper rundt sirkulær økonomi. Merkeordninger som Svanemerket, Fairtrade, Debio, BREEAM, med flere, stiller strenge krav til produktet eller produksjonsprosessen, fra råvareuttak, til prosessering, bruk og avfall. Gjennom blant annet denne typen merking kan vi oppfordre kunder til å velge de mest bærekraftige alternativene.

Samtidig trenger vi innovasjon av både produkter og forretningsmodeller for å finne løsninger som ivaretar flere hensyn på en gang. Hvordan kan vi opprettholde et høyt forbruk, men med mindre sløsing og miljøbelastning? Her finnes det allerede mange som utforsker nye løsninger. Filippa K har for eksempel begynt med leasing av klær, noe som reduserer ressursbruken. Hennes & Mauritz har begynt med innsamling av klær og bruker disse som innsatsfaktorer i nye plagg. Clas Ohlson tilbyr reparasjon av produkter, slik at levetiden forlenges.

Den store utfordringen vår er å få denne tanken til å bli en del av vår naturlige oppførsel. Gjenvinning, resirkulering, og bærekraftig forbruk må bli like naturlig som det nå har blitt å pante flasker. Vi er ikke helt i mål ennå, men gjennom å tilrettelegge for økt forskning og innovasjon, kan nye måter for forbruk oppstå. Det er unektelig at et forbruk som ødelegger naturressursene våre, tjener ingen – minst av alle handelen. Fremtidens vinnere er de som integrerer miljø og bærekraft i sine forretningsstrategier. Det grønne kappløpet er i gang!