Varehandel er en viktig næring. Den utgjør ti prosent av landets verdiskapning og sysselsetter 360 000 personer i over 40 bransjer. Detaljhandelen utgjør snart 500 milliarder kroner, hvorav 50 milliarder er netthandel med fysiske varer. Den største bransjen er dagligvarer med 175 milliarder - en bransje hvor det har vært stort fokus på netthandel, selv om den bare er på to milliarder og ulønnsom.

Priskrig

Innen mange bransjer er «markedet mettet». Det vil si at tilbudet overstiger etterspørselen. Da bryter det ut priskrig. Tenk bare på dagligvarer og elektronikk. Det samme gjelder tekstil, hvor mange sliter med omsetningsstagnasjon og svekket lønnsomhet. Driftsmarginen (forholdet mellom netto omsetning og driftsresultat) varierer sterkt fra bransje til bransje. Optikerbransjen har lenge hatt høye marginer, mens for eksempel dagligvarer ligger på under fire prosent.

Når det er priskrig og marginpress vil vi se vinnere og tapere. Vinnerne er de som greier å skape volum og derigjennom få fordelt kostnadene på flere enheter. Taperne er butikker som må senke prisen, men sliter med for høye driftskostnader.

Det er flere måter å fri seg fra priskrig på. Man kan satse på utvidet service. Det vi si å gi kunden det lille ekstra, utover selve varen, som kunden vet å sette pris på og som styrker kunderelasjonen. En annen måte er å satse på innovasjon; det å komme med noe nytt, tidligere uprøvd, som kunden har behov for og er villig til å betale for.

Bransjeglidning

Beliggenhet er viktig. De fleste gode beliggenheter er allerede tatt og her er leiekostnaden høy, noe som gjør det vanskelig å starte ny virksomhet.

Innen flere bransjer vil antall butikker gå ned. Det henger sammen med svak lønnsomhet og stigende netthandel. Hele bransjer vil forsvinner på grunn av bransjeglidning. Et eksempel er Europris som snart har 300 butikker hvor alt fra dagligvarer til malerartikler og hagemøbler er på plass i hyllene.

Omnikanal

Netthandel er viktig. Det å skape netthandels-konsepter som er kundevennlige og lønnsomme tar tid. En viktig faktor er transaksjonskostnadene som oppstår. Når butikken må «plukke» og levere varene hjem til kunden oppstår det kostnader som noen må bære; butikken eller kunden? I Norge er slike kostnader meget høye.

Fremtidens handel vil bestå av fysiske butikker i kombinasjon med netthandel. Butikkene må møte kunden på kundens premisser, de må være tilstede i de kanalene kunden bruker; «omnikanal» er her det beste begrepet.

Høy merverdiavgift og andre særavgifter, som sukkeravgiften, tynger handelen. Den norske krone er svak, noe som gjør importvarer dyre. Dette er med på å gjøre handelsvirksomhet krevende. Og når endringer kommer uforutsigbart er det vanskelig å velte kostnadene over på kundene. Resultatet blir lavere marginer.