- Poenget er å tette hullene for momsunndragelse og gjøre det vanskeligere å drive med hvitvasking. Derfor ønsker myndighetene med denne loven å iverksette tiltak som bidrar til dette, sier Fredrik Syversen som er direktør for næringsutvikling i IKT Norge.

I forskriften som følger med loven skisseres det en rekke systemkrav om hvilke sikkerhetsmekanismer som kassasystemene må inneholde, hvilke krav som gjelder for innsyn fra ansatte, og hvilke muligheter som myndighetene skal ha for å få tilgang til det enkelte kassasystem.

- Fra 1. januar 2017 blir det ikke lenger lov å selge kassasystemer som ikke er i tråd med forskriften, mens de som har gamle kassasystemer fortsatt har to år på seg. Det betyr at de enten må bytte ut systemet sitt eller gjøre oppgraderinger, og da er fristen satt til 2019, fortsetter han.

Berører alle utsalgssteder

En av de viktige tingene som det settes krav om er at selve loggen i kassasystemet forbedres.

- Dette betyr at nesten alle kasser må oppgraderes på en eller annen måte, og mange vil nok også måtte bytte ut gamle kasser for å møte de nye kravene i loven. Dette er en stor reform, og det er nesten ingen som kan selge noe uten å ha systemer som følger de nye reglene. De store kjedene har ofte softwarebaserte løsninger, og der vil nok overgangen skje med én sentral oppgradering som gjelder for alle utsalgsstedene, mens mindre butikker, frisører og andre må høre med sine leverandører om hva de må gjøre, forklarer Syversen.

De litt eldre rombaserte kassene, som gjerne er mindre kassaapparater med integrert pengeskuff, har de største utfordringene med å tilfredsstille kravene i den nye loven, mens det gjerne blir enklere å komme i samsvar med loven for de som har PC-baserte kasser. Loven inneholder også regler om at det skal foreligge en produkterklæring på systemet som viser at det er i tråd med regelverket, og denne skal oppbevares sammen med apparatet. 

En annen og svært viktig endring er at de nye kassene skal åpne for skattemyndighetenes innsyn til innholdet i det enkelte kassaapparat hvis de for eksempel skal ha bokettersyn. Dette er det også angitt regler for.

Sparringspartner i lovarbeidet

Syversen leder Norsk forum for kasse og butikkdata. Dette er en interesseorganisasjon som har vært høringsinstans i forbindelse med arbeidet med den nye loven og dens forskrifter:

- Vi har vært sparringspartner i forbindelse med utarbeidelse av både den nye loven og forskriften. Vår rolle har vært å bidra til at loven ikke blir konkurransevridende, for vi må ikke ha systemer som blir så omfattende og dyre i anskaffelse at de minste aktørene ikke har økonomi til å anskaffe seg dem. I tillegg har vi vært opptatt av at løsningene som kommer også er i stand til å møte fremtidens teknologi, noe som gjerne betyr skybaserte løsninger. Nå er vi inne i den siste fasen i dette arbeidet, og for tiden arbeider vi med hvordan reglene skal omsettes til praksis og hvordan selve implementeringen ute i bedriftene skal skje. En rød tråd i vårt arbeid har vært å finne frem til løsninger som er gode nok og ivaretar kravene i loven og forskriften, men som ikke er så avanserte og dyre at de fungerer dårlig og blir for dyre i anskaffelse, avslutter Syversen.