- Vi er opptatt av kvalitet i alle ledd og salgstrening er derfor viktig for oss. Kunden vi møter i dag kan mye mer om produktene enn før. Dette gjør det enda viktigere med topptrente selgere, sier Åse Tosterud, daglig leder i Polarn O. Pyret.

Gir opplæring over hele landet

Bakgrunnen for e-læringsprosjektet var et ønske om å sikre et bedre møte med kunden i butikkene.

- Vi ønsket å konseptualisere treningen i en kombinasjon av tradisjonell læring og e-læring. Kombinasjonen gjør at vi blant annet kan vise samme film til mange selgere fordelt over et langstrakt land. Mange av våre selgere jobber deltid, og da er det ikke like lett å være oppdatert om man ikke har satt trening i system. Om vi skulle reise rundt å holde kurs ville dette gitt store reise- og personalkostnader, sier hun.

Fordelen med den nye løsningen er at hele organisasjonen er oppdatert samtidig.

- Det er en utfordring at alle skal få trent likt. Når vi slipper en kolleksjon må alle kunne alt om den kolleksjonen samtidig. Det er viktig å samkjøre treningen slik at alle har lik salgs- og produktkunnskap. Vi slipper mange kolleksjoner og jobber med tekniske produkter, og da er det viktig at vi får trent slik at vi får levert kvaliteten vi ønsker, sier hun.

E-læringsplattformen er tilgjengelig hele tiden og kan brukes på PC, mobiltelefoner og nettbrett.

- Det er enkelt å gjennomføre kursene og man kan ta kursene hjemmefra eller på bussen. Dette kombineres med praktisk trening i butikken i form av rollespill og salgsmøter. Det er enklere å være butikksjef når man har gode verktøy, sier hun.

Engasjerende innhold

Bruk av film i opplæringen gjør at flere blir engasjert.

- Fordelen med video er at det er visuelt og enkelt tilgjengelig. Det samler oppmerksomheten slik at alle blir engasjert. Dette er noe helt annet enn gammeldagse e-læringskurs som inneholder mye tekst. Med korte filmer, kombinert med diskusjon og oppgaver, får vi gitt mange opplæring i det essensielle på kort tid. Om det er noe som er vanskelig, kan man se filmene flere ganger, sier hun.

- Dette gjør at butikksjefene har blitt bedre salgsledere. Vi legger til rette for butikksjefen gjennom å sette opplæringen i system. Slik blir det blir enklere å utvikle teamet sitt. Vi har unge og moderne ansatte som synes dette er en veldig fin måte å tilegne seg kunnskap på. Alle er opptatt av godt salg til fornøyde kunder og vi har prøvd å gjøre opplæringen så gøy som mulig.

 

FORNØYD DAGLIG LEDER: - Det er enklere å være butikksjef når man har gode verktøy, sier Åse Tosterud. Foto: EBS

 

Ser resultater

Allerede nå ser butikksjefer at selgerne er blitt mer kunnskapsrike, og at omsetningen øker.

- Vi ser at kundene våre er mer fornøyde og at snittsalget øker. Vi er dyktigere på salgsprosessen og har en fin arena for å få enda bedre produktkunnskap i forkant av hver kolleksjon. Dette fører til fornøyde kunder som er det aller viktigste for oss. Vi ser at salgstrening gir resultater, og om man ikke allerede har fokus på dette, er det på tide å komme i gang.

- De menneskelige ressursene er den enkleste faktoren å gjøre noe med når man ønsker å øke omsetningen. Trening skaper trygghet som fører til bedre salgsprestasjoner og selvsagt mer motiverte selgere. Vi ser også at e-læring fungerer bra i kombinasjon med tradisjonell opplæring, og at det ene ikke utelukker det andre. Alle i kjeden vet at salgstrening er noe av det viktigste vi driver med og derfor lykkes vi, sier Åse Tosterud.