Av Helge Krossøy, daglig leder i Gurusoft og Gurusoft Ecommerce

Vi som har vårt daglige virke med å skape fremtidig konkurransekraft for retailbransjen opplever noen viktige trender og endringer som beslutningstagere bør tar med seg i sine strategiprosesser:

 • Forretningssystemer og kasseløsninger flyttes ut i nettskyen/cloud for å være konkurransedyktige i alle bransjer. Leverandører som ikke leverer i nettskyen vil i løpet av få år være ute av business.
 • Netthandel fortsetter å vokse og alle retailvirksomheter vet nå at de må ta en posisjon innenfor e-handel, enten alene eller gjennom partnerkanaler.
 • Antall ansatte innenfor norsk varehandel vil fortsette å falle i årene som kommer, men omsetningen vil øke. Dette setter krav til stadig mer automatiserte verdikjeder (les: selvbetjening i verdikjeden).
 • Alle bransjer vil oppleve press på marginer, noe som igjen fører til krav om større volum, økt kjededannelse og mer automatisering.
 • Internasjonale konkurrenter vil fortsette å rulle inn sine konsepter til Norge. Bare se på alle de svenske aktørene som har etablert seg i Norge siste tiårene.
 • Omnichannel, multichannel, crosschannel og til slutt unifed commerce, er begreper som retailbransjen hører hver dag. Oppsummert handler det om å treffe kunden i de kanaler kunden er tilstede, både fysiske og digitale. Kunden forventer tilgang til samme produkter og handleopplevelse, uansett kanal.
 • Tilpasning til det kontantløse samfunn og stadig raskere endringer i krav til betalingsløsninger integrert med kundeklubber/lojalitetsprogram som fungerer på tvers av alle kanaler.

Oppsummert må bedriftens kjerneprosesser digitaliseres og flyttes ut i nettskyen for å være konkurransedyktig:

 • Varemaster med beriket produktinformasjon med dokumenter/datablader og eventuell FDV-dokumentasjon
 • Leveringssteder med oppdatert lagerstatus og leveringstid
 • Segmentering og distribusjon av produkter i riktige kanaler
 • Målrettet og segmentert markedsføring basert på big data
 • Opplæring av forhandlere, salgskonsulenter og innkjøpere (b2b)
 • Personaliserte løsninger med kundens produkter, priser, kampanjer og tilbud
 • Engros og butikkledd/forhandler samarbeider i felles plattform for markedsføring og salg av produkter for å unngå kanalkonflikter
 • Transaksjoner som bestilling, ordre, forespørsel, reservasjoner, forsendelser
 • Bestilling av deler, reservedelser og service på tidligere bestilte produkter
 • Returhåndtering
 • Kundeservice med all kunde og transaksjonshistorikk (ordre, forsendelser, faktura, spørsmål/svar, chat, med mer)
 • Bestilling av deler/reservedeler tilhørende tidligere bestilte hovedprodukter

Det er fullt mulig å gjennomføre en trinnvis flytting av retailvirksomheten ut i nettskyen. Hybridmodellen setter sammen det beste fra to «verdener» der back-office/ERP  tar seg av forretningsstyringen, mens e-handelsplattformen sørger for at deres kunder og samarbeidspartnere får tilgang til informasjon og funksjoner som i dag kun er tilgjengelig i deres ERP-systemer. Vi snakker her selvbetjening gjennom automatisering og integrasjoner med bakenforliggende systemer.

Vi kjenner ikke morgendagens konkurransesituasjon og krav, men det vi vet er at endringene og tempoet i digitaliseringen blir stadig raskere. Skybasert eller ikke blir sånn sett et strategisk valg for dere som i de kommende årene skal oppgradere deres forretningssystemer. Vår klare erfaring og oppskrift for å sikre nettopp fleksibilitet og skalerbarhet er:

 1. Velg alltid skybaserte alternativer der disse finnes, og det gjør de nå innenfor de aller fleste områder.
 2. Velg spesialister fremfor generalister innenfor deres kjerneprosesser og verdiskapende tjenester.
 3. Velg spesialapplikasjoner/«best of breed» innenfor kjernevirksomheten, eksempelvis en arkitektur der forretningssystemet er adskilt fra commerce/e-handelsplattformen.