Av Lars Fredriksen, Utviklingssjef ved Oslo Handelsstands Forening

Endringene vi møter nå fortoner seg som de største menneskeheten har stått overfor, med gjennomgripende teknologisk utvikling som går fortere enn noen gang. Samtidig skaper klimaforandringer mørke skyer i horisonten som gjør at forbrukere begynner å tenke og handle annerledes. Norsk varehandel har hatt gode tider de siste 20 årene, og det har vært forholdsvis lett å tjene penger. Men, mye tyder på at man ikke lenger bare kan støtte seg på gamle forretningsmodeller:

 • Netthandel vokser kraftig, spesielt innenfor elektronikk, klær, vesker og sko, og globale selskaper tar store markedsandeler av dette.
 • Internasjonale merkevarer gir dårligere innkjøpsbetingelser til norske forhandlere enn til de store internasjonale nettselskapene.
 • De internasjonale merkevareprodusentene tar et sterkere grep om sin egen distribusjon også ut i siste ledd.
 • Vi ser lavere omsetningsvekst og færre besøkende i de fysiske butikkene.
 • Sterk overetablering av butikker i mange norske bransjer og liten organisk vekst.

Utviklingen i internasjonal handel

Utviklingen går i raskt tempo og nettopp hastigheten på utviklingen er viktig å merke seg. Hva som skjer om ett år eller to overgår det vi kan forestille oss. Dette er noen av de viktigste trendene:

 • Kunstig intelligens og maskinlæring utvikles, slik at man kan utnytte de store mengdene data som er tilgjengelig.
 • Kompetansebehovet i bransjen endres radikalt.
 • Digital disrupsjon gjør at mange ikke-tradisjonelle forhandlere utvider sin rekkevidde. Sammenstillingen av det som skjer i Vesten og Østen vil dominere detaljhandelslandskapet. Flere store selskaper i Asia har høstet internasjonal erfaring og kommer til å bevege seg raskere enn tidligere.
 • Internasjonale selskaper vil drive hele næringskjeden fra produksjon til kunde. 
 • Merkevareeiere tar enda sterkere kontroll over sin egen distribusjon.

Trenger vi den fysiske butikken?

Etterhvert som samspillet mellom salgskanal på nett og fysisk utsalgssted blir bedre, blir det behov for færre butikker. Yngre generasjoners handlevaner får innflytelse på forhandlere og tvinger dem til å tilpasse sin forretningsdrift. Men de fysiske salgsstedene kommer fortsatt til å fylle en funksjon, og har gode muligheter til å konkurrere ved blant annet å:

 • Tilby unike produkter, gjerne egenproduserte merkevarer.
 • Tilby servicegarantier og reparasjonsservice som nettet ikke kan konkurrere med.
 • Sørg for at virksomheten er synlig på nettet, selv om du velger å kun selge i butikk. Det store flertallet starter kundereisen digitalt.
 • La kunden selv bestemme hvordan handelen skal skje, gjennom nettet, i butikken, ved pickup points, også videre. Sømløs handel blir fremtidens vinner!
 • Få kunden til å føle seg unik og ikke bare som én av mange som må vente i kø. Opplevelser når du handler er viktig.
 • Tenk tilgjengelighet. Butikkens beliggenhet blir enda viktigere enn tidligere.

Innovér eller forsvinn

Norske handelsvirksomheter er altså nødt til å ha innovasjon som en del av sin forretningsmodell, for å ikke bli overkjørt av globale selskap. Og med den utviklingstakten vi ser nå, må ideer løftes inn i markedet og testes raskt, ellers vil markedsandelene gå til andre. Morgendagens butikkvinnere er de som griper sjansen og drar nytte av de endrede forutsetningene som vil være avgjørende for lønnsomhet. Så da er det bare å legge på svøm – eller teste om steiner faktisk kan flyte – i fremtiden!