- Kommunikasjon til omverden er helt vesentlig. Uten robuste systemer på kontoret risikerer man stans i virksomheten. Større bedrifter med flere hundre ansatte kan ikke bare sende folk på kafé for å jobbe. Strøm, internett og datasystemer må fungere hele tiden. Det er blitt et krav, sier administrerende direktør i Coromatic, Morten Christiansen.

Norske bedrifter begynner å ta den nye hverdagen innover seg.

- Vi ser en holdningsendring der ledelsen ser viktigheten av å sikre infrastrukturen, men det er fremdeles mye å gå på. Mange tenker nok at slike feil ikke skjer, men når det skjer, så er konsekvensene store, forklarer Christiansen.

Redundans

Hvis du er veldig avhengig av bil, så har du gjerne to slik at du kommer deg frem uansett. Sikring av infrastruktur handler også om dette. Redundans handler om å ha struktur som gjør at enkeltfeil ikke kan stanse alt.

- Så er spørsmålet om hvor mye man vil gjøre med det. Både fysisk sikring og rutiner vil spille inn. Til syvende og sist handler det om å vurdere kost kontra nytte. Å definere hvilken oppetid du må ha og vite hvilken risiko du tar er helt vesentlig, sier Christiansen.

Eksperthjelp

For å finne risikoen er det viktig å gjøre en analyse. Her kan en sikkerhetsspesialist komme med gode innspill.

- Analysen er helt vesentlig for å finne de rette tekniske løsningene og å utarbeide gode rutiner. Ofte har ikke ledere god nok innsikt i de tekniske forholdene som muliggjør forretningen. Gjennom å samle ansvar for dette hos en leverandør blir det mer håndterbart, forteller Christiansen.