Å søke et patent er en krevende prosess, og for de aller fleste kan det være fornuftig å søke profesjonell hjelp til å håndtere en søknad. Du vil også kunne få hjelp til andre områder som varemerkebeskyttelse og beskyttelse av design. De fleste forstår at det er et smart trekk å patentere en genial oppfinnelse, men når vi snakker om forvaltning og foredling av de immaterielle verdier blir det straks litt mindre klart.

– Svært mange bedrifter neglisjerer denne delen av virksomheten, noe som kan koste dem dyrt på lengre sikt, sier Otto Scharff, markeds- og informasjonsdirektør i Patentstyret.

Besitter du rett kunnskap?

– Årsaken til at immaterielle rettigheter ikke står i fokus, kan være alt fra manglende kompetanse på dette feltet til økonomiske spørsmål. Vi snakker om en slags forsikring ved å investere i egne rettigheter. Det kan virke unødvendig og dyrt, helt til man møter en annen part med sammenfallende interesser og befinner seg i en konfliktsituasjon, mener han.

– Vi anbefaler alltid å ta kontakt med Patentstyret for å få informasjon og veiledning.

Lang prosess

Bruk av immaterielle rettigheter bør inn tidlig i en utviklingsprosess og være forankret i ledelsen.

– Ja, men når du så skal søke beskyttelse, er det en del ting som må klargjøres. For det første må en patentsøknad baseres på at det er en nyhet, det er et krav om at oppfinnelsenen er ny og at det eventuelt foreligger et teknisk bidrag som skiller seg fra det som er tidligere kjent. Dette kravet gjelder globalt, understreker Scharff .

– Vi anbefaler alltid å ta kontakt med Patentstyret for å få informasjon og veiledning. Her er det også mulig å gjennomføre en forundersøkelse eller benytte seg av vår søkebase for å se om det ligger inne søknader på tilsvarende rettigheter som kan komme i konflikt med din søknad, sier han.