Spørsmålet er om industrien er på vei inn i samme identitetskrise som mediebransjen har vært plaget av de seneste årene. De ansatte må ta dette inn over seg. Ingeniørene må sette seg inn i den digitale utviklingen, og ta i bruk de nye verktøyene slik at samfunnet vårt klarer å gjennomføre en omstilling som kommer til å bli helt nødvendig.

- Å legge et PDF-dokument i skyen er ikke det samme som å digitalisere, sier Magnus Normann. Han leder Digitread, et selskap som tilbyr digitale løsninger til de aller fremste industribedriftene i Norge.

- Vi kan skape de mest effektive produksjonsbedriftene i hele verden og konkurrere på globale markeder hvis vi arbeider smartere enn det mange bedrifter gjør i dag.

Dette handler om å digitalisere og behandle informasjonen som beskriver produktene som skal lages på en slik måte at dataene kommuniserer direkte med moderne produksjonsmidler. Hele prosessen må bestå av ubrutte digitale verdikjeder fra skisse og design til ferdig produkt. Denne digitale verdikjeden har vi gitt navnet «den digitale tråden», forklarer Normann.

Norske suksesshistorier

Situasjonen i Norge er absolutt ikke helsvart, for det finnes en rekke eksempler på norske bedrifter som har arbeidet med digitalisering og som lykkes i en tøff, global konkurranse.

- Dette gjelder både for bedrifter innen skipsbygging, energi, møbel og bildelsindustrien. Vi forteller om mange av disse suksessbedriftene på hjemmesidene våre, sier Normann og fortsetter:

- Fellesnevneren er at disse bedriftene har forstått nødvendigheten av digitalisering, de har lagt strategiske planer for den videre utviklingen av bedriften og de har turt å satse på produkt- og prosessutvikling. Målet er å skape heldigitale prosesser fra den tidlige designfasen til produktet er ferdig produsert.

Manglende kompetanse

- Vi har mange forutsetninger som høy utdannelse og god arbeidsmoral i landet vårt, allikevel er kompetansenivået på det digitale feltet sjokkerende dårlig hos mange produksjonsbedrifter. Det er alt for mange ledere som ikke ikke har satt seg inn i hva digitalisering egentlig innebærer og ikke har engasjert seg så mye at de klarer å lage en skikkelig digital strategi, forteller Normann.

Men lederne kan ikke få skylden alene:

- De ansatte har et stort ansvar for å sette seg inn i utviklingen og bør i større grad spørre seg selv om de er i stand til å møte de utfordringene som digitaliseringen medfører. Arbeider de i bedrifter hvor de ikke får gjennomslag for nytenkning, bør de kanskje også gjøre seg noen tanker om de får utnyttet talentet sitt fullt ut der de er i dag, forteller Normann og fortsetter:

- Mange ansatte har en tendens til å hegne om trygghet og setter pris på å befinne seg i komfortsonen. Da motsetter de seg forandringer og hindrer bedriften de arbeider i å ta i bruk de nye verktøyene som kunne bidratt til en mer positiv utvikling og trygge arbeidsplasser i fremtiden.

Digital konkurransekraft

I Norge har vi vært vant til å stå sammen. Derfor har vi blant annet mindre hierarki i bedriftene våre her hjemme enn de har i mange andre land.

- Det høres kanskje banalt ut å snakke om dugnadsånd, men hvis vi fortsatt skal ha en konkurransedyktig industri i dette landet må vi styrke den digitale konkurransekraften vår. Da trenger vi organisasjoner som vet hvor de vil, er villige til å investere, og har et samarbeidsklima hvor alle løfter sammen og utfordrer det vante, avslutter Normann.

 

Fakta - Hva er den digitale tråden?

  • En digital tråd vil si en ubrutt kjede med digital informasjon som brukes kontinuerlig gjennom hele produksjonsprosessen fra tidlig designfase til produktet er ferdig produsert.
  • Når noe designes i 3D på en datamaskin er informasjonen digital. Men ofte har produksjonsgrunnlagene blitt tatt ut i form av plantegninger i 2D og beskrivelser i PDF-dokumenter. Når informasjonsbæreren slutter å være digital, men blir 2D-tegninger og PDF-dokumenter, brytes den digitale tråden.
  • I en fremtidsrettet verden skjer design og produksjon uten at den digitale informasjonstråden brytes. Det betyr for eksempel at det blir langt enklere å bruke 3D-printere eller å fôre roboter med den informasjonen de trenger uten å måtte foreta de samme arbeidsoperasjonene flere ganger. Prosessene blir mer sømløse.

Har du hørt om digitale tvillinger?

  • Digitale tvillinger er komplette virtuelle modeller av produkter.
  • Modellene kan brukes til å simulere hvilke belastninger som det fysiske produktet blir utsatt for.
  • Det fysiske objektet kan utstyres med ulike sensorer som samler inn og sender data til en 3D-modell i skyen.
  • På bakgrunna av dataanalyse kan produktet gi beskjed om når det trenger service, ikke bare basert på for eksempel kjørte kilometer, men også på bakgrunn av virkelig slitasje som kan skyldes temperatur eller kjøremønster.
  • Denne typen digital teknologisk helhetstenking kan forandre måten vi tenker vedlikehold på i fremtiden.