- Microsoft Dynamics – Dynamics 365 er et såkalt ERP-system, altså en totalløsning som støtter opp om flere av bedriftens virksomhetsområder. Produktet ble utviklet i Danmark og kjøpt av Microsoft på begynnelsen av 2000-tallet, sier Tommy Skaue.

Han er Senior Technical Architect i Axdata og en av Microsofts tre MVP-er på dette produktet her i landet. Tittelen deler han med kollega Fredrik Sætre fra Axdata og Kurt Hatlevik fra EG Norge.

Krever aktivitet

MVP står for Most Valuable Professional og er en pris som tildeles personer som aktivt arbeider med å dele sin kompetanse med andre i brukergruppen. Det å bli MVP er med andre ord en anerkjennelse fra Microsoft du må gjøre deg fortjent til, og for å fortjene prisen kreves det at du sitter på god ekspertise og har vært synlig og aktiv i miljøet de siste tolv månedene.

– Jeg fikk prisen første gang i 2013, og bakgrunnen for dette er at jeg har skrevet blogg, vært aktiv i forum og stilt opp på presentasjoner. I tillegg har jeg og Fredrik Sætre startet en Youtube-kanal for å spre informasjon, sier Skaue.

Skaper engasjement

– Det å være MVP er altså ingen offisiell rolle man har som representant for Microsoft, forklarer Enterprise Architect for EG Norge, Kurt Hatlevik.

Selv har han gjort seg synlig ved å skrive blogginnlegg, stille spørsmål, svare på andres spørsmål og delta på arrangementer, og det var i år syvende året han fikk prisen.

– Akkurat som på sosiale medier er det også i brukergruppen mange som lytter og leser, mens kun en liten del lager aktivitet. MVP-ene er blant de mest aktive til å spre informasjon og erfaringer. Vi ser på det å dele kunnskap som en egenverdi, og gjør dette fordi vi har en genuin interesse i vårt fagområde. Jo flere som deler informasjon, jo sterkere blir fagmiljøet, sier han.

Overraskende pris

Fredrik Sætre bekrefter dette.

– Det er en brennende interesse for faget og produktet som ligger til bunn når man får denne prisen. Vi bruker fritiden vår på dette, så det blir en veldig glidende overgang mellom hobby og jobb, sier han, og legger til at han setter stor pris på støtte fra arbeidsgiver, som dekker kostnadene med reiser og opphold, og gir dem tid til å delta på konferanser og lignende.

Da Sætre ble nominert til prisen første gang i 2016, kom det overraskende på ham. Han hadde vært aktiv på forum og skrevet en lengre bloggserie, men nominasjonen var likevel ikke ventet.

– Etter det første året ble det jo til at jeg økte intensiteten og fortsatte å være aktiv både på forum, med blogg og podcast. Når man har fått en anerkjennelse, ønsker man jo gjerne å beholde den, sier han.

Tidlig testing

I tillegg til at kunnskapsutvekslingen skjer i blogger og forum, kan den også skje på sosiale medier, som twitter og linkedin, videoer, podcaster og på ulike konferanser.

– Vi deltar for øvrig gjerne på paneldebatter. Det er ingen penger i det å være MVP, men man får en god synlighet innenfor vårt nettverk. Vi får også muligheten til å prøve ut ny software fra Microsoft og får gi tilbakemelding på produkter før de kommer på markedet, sier Hatlevik.

I tillegg setter han stor pris på det nettverket som følger med.

– Som MVP og en del av brukergruppen har jeg alltid noen å ta kontakt med når jeg lurer på noe, og terskelen for å ta en telefon til noen er lav når det finnes uformelle kanaler i mitt eget nettverk, sier han.

Kortere vei til toppen

Også Skaue opplever at det å være MVP gir ham nye ferdigheter og ny kompetanse han kanskje ikke hadde fått hvis han ikke hadde mottatt prisen.

– Jeg lærer mye av å stille opp på presentasjoner og forberede intervjuer og videokonferanser til Youtube-kanalen, sier han.

I likhet med Hatlevik setter både han og Sætre også pris på mulighetene de som MVP får til å komme på møter og komme med feedback på eksisterende og kommende produkter. Veien til toppen er kortere, og dette gjør det lettere å komme med ærlige tilbakemeldinger.

– Det å være en av Microsofts MVP-er gjør det helt klart mer interessant og engasjerende å drive med det jeg driver med, sier Skaue.