Helter av innovasjon- og gründerselskaper var tema på det årlige seminaret til Arrow Norway. Andremann ut på scenen var Torgeir Waterhouse, direktør for Internett og Nye medier i IKT-Norge. Han ser gjerne at bransjen pusher yttergrensene av hva som er mulig innen utvikling og produksjon av IoT - ikke om 20 år, men nå.  

– Data er den nye oljen sies det ofte, men data er data og kan i motsetning til olje brukes til alt. Allerede er mer enn tre milliarder mennesker online. Klarer vi ikke å dekke behovene deres for ny teknologi kommer de til å gjøre det selv, og vi kan bli stående utenfor, sa Waterhouse.

Han snakket mer om smartkropp enn smarthus, for også vi skal online. Når det skjer kan mennesker med redusert sanseapparat få impulser til hjernen fra sensorer i form av høyttalere i ørene, kameralinser i øynene, og mikrofon på leppene, og kanskje kan all elektronikk til slutt styres ved hjelp av tankene og en hjernescanner på hodet, forespeilet Waterhouse oss.

To utfordringer med IoT

Det er uante muligheter med en slik type teknologi, men med så mye sensitiv data koblet opp mot internett blir datasikkerhet viktig, ifølge applikasjonsingeniør Terje Høyland i Arrow Norway.

– For å klare å behandle dataene sikkert overfor kundene, vil kryptering i hardware og sikkerhet i skyen tvinge seg frem, sier Høyland. 

En annen utfordring er hvilken standard man skal velge, og antallet proprietære løsninger. Det finnes gatewayer som kan koble seg opp mot det meste, men det blir fort dyre løsninger med flere radioer, ifølge Høyland.

– Hadde vi blitt enige om å bruke for eksempel Thread som fast standard ville det vært enkelt, men sånn er det enda ikke, sier han.

Fremtiden i elektronikkindustriens hender

En trend fra outsourcing til produksjon her hjemme er i anmarsj, noe som lover godt.

– Vi vil hjelpe frem gründere som tenker på hva vi skal leve av etter oljen. Myndighetene har hatt fokus på offshore industrien, men har også begynt å vende nesen mot industrien, sier salgssjef Christian Brusdal i Arrow Norway.

Selskapet er verdens største distributør av elektroniske komponenter til teknologibedrifter. Over alt hvor det er elektronikk er de involvert. I tillegg driver de prosjektering og support mot industridesignere. Så de er oppdatert på det meste innen bransjen.

– Norsk elektronikkindustri er svært konkurransedyktig internasjonalt, særlig når det kommer til produksjon av kretskort (PCB). Vi ønsker å supportere det og fortsette å skape en sikker norsk industri — noe som er bakgrunnen for dette seminaret, sier Brusdal.