Av Tom Olberg, rådgiver i HerbertNathan&Co

Vi har for lengst kommet dit hvor man kan fastslå at de ulike komponentene i forretningssystemet er forretningskritiske. Oppstår det driftsavbrudd i forretningssystemet stopper virksomheten. Vi får våre arbeidsoppgaver tildelt digitalt og vi kommuniserer internt og eksternt, via digitale kanaler. Selv om USAs nye president sverger til budbil fremfor e-post, kommer det nok ikke til å påvirke utviklingen vesentlig.

Den andre fasen

Vi har altså langt på vei lagt bak oss den første fasen av den digitale utviklingen. I den andre fasen har vi digitalt sammenknyttet hele den interne virksomheten, med ansatte, regionskontor, montører, reparatører, og fabrikker. I løpet av de siste 20 årene har vi også integrert våre forretningsprosesser med kunder, leverandører og partnere i et økosystem. Denne utviklingen har gått langsommere, og den vil ta lengre tid da den krever digital samhandling basert på felles standarder.

Gevinstene ligger i en grenseløs informasjonsutveksling der de samme kildedata kan utveksles uten arbeidskrevende manuell håndtering. I denne sammenheng skal vi heller ikke glemme de tjenestene som nå kan tilbys gjennom Altinn. Helt sentralt i denne andre fasen av den digitale utviklingen står virksomhetenes forretningssystemer.

I 2020 beregnes det at vi kommer til å ha ufattelige 50 milliarder IoT-komponenter som utveksler data. Mengden data som samles og lagres øker eksponentielt.

Internet of Things

Vi forbereder oss nå for den tredje fasen der vi åpner opp informasjonskanalene for det som kalles «Internet of Things» (IoT), der sensorer og elektronisk utrustning avgir og leser data. Innenfor en relativt kort tidsperiode kommer all elektronikk i verden til å kunne integreres i en digital datautveksling.

Estimater peker på at allerede nå finnes det flere elektroniske komponenter som kommuniserer digitalt med hverandre enn det finnes mennesker på kloden. I 2020 beregnes det at vi kommer til å ha ufattelige 50 milliarder IoT-komponenter som utveksler data. Mengden data som samles og lagres øker eksponentielt.

I denne utviklingen kommer forretningssystemet til å være navet som styrer og kontrollerer informasjonsflyten, og gi oss muligheten til å analysere dataene for en anvendelig beslutningsstøtte. Utviklingen går raskt, den er spennende, og det moderne forretningssystemet vil være en muliggjører for at digitaliseringen skal skape merverdi for oss alle.