Av Camilla Bakjord, CMO i Compello

Aksesspunkt er definert og regulert av DIFI, og er en standard infrastruktur for å sende og motta fakturaer og e-handelsdokumenter i det elektroniske filformatet EHF (Elektronisk Handelsformat). Aksesspunktet kan brukes til all e-handelskommunikasjon (faktura, kreditnota, ordre, ordrebekreftelse, pakkseddel, varekatalog og purring).

API – Application Programming Interface er et programmeringsgrensesnitt som gjør det mulig for flere programmer å kommunisere med hverandre. Informasjon overføres automatisk mellom ulike programmer som er koblet sammen. Ved bruk av API slipper man å overføre data manuelt, fra for eksempel et lønnsprogram til regnskapsprogram. På norsk kalles API for applikasjonsprogrammeringsgrensesnitt.

Big Data er kvantitativ data som gir mulighet for å fange, behandle, analysere og presentere informasjon, uavhengig av type data. Big Data er et godt styrings- og beslutningsverktøy som gir deg muligheten til å ta beslutninger basert på virkelige data basert på informasjon du allerede har tilgang til i egne datakilder. Man kan sette opp gode former for å prosessere og analysere dataen, ved bruk av for eksempel Power BI.

Business Intelligence er løsninger som skal gi deg mulighet til å ta bedre beslutninger på bakgrunn av data. Power BI er et eksempel på dette, som gir mulighet til å koble sammen informasjon fra flere datakilder fra forskjellige systemer og plattformer.

DIFI – Direktoratet for forvaltning og IKT har som mål å utvikle og fornye offentlig sektor. DIFI bestemmer hvordan elektroniske fakturaer skal sendes til det offentlige Norge. I tillegg godkjenner de aksesspunkter inn mot den offentlige infrastrukturen i Norge.

Digital transformasjon er forandringen som baserer seg på utnyttelse av digital teknologi hos virksomheter. En prosess der virksomheten endrer hvordan den utfører sine oppgaver, tilbyr bedre tjenester, jobber mer effektivt eller skaper helt nye tjenester. Brukerfokus og brukeropplevelsen er selve kjernen i endringen.

Disruptive innovation: I 1995 skrev Clayton M. Christensen, professor i økonomi og ledelse ved Harvard Business School, «The Innovators Dilemma». Boken ble en umiddelbar suksess, og Christensen artikulerte i boken sin teori vedrørende disruptiv teknologi, og definisjonen på disruptiv teknologi; «simple, cheap and convinient.» Dilemmaet oppstår når man har kunder som er villig til å betale for videreutvikling av high-end-produktene, og dermed blir marginene så gode at man ikke har råd til å gå etter ny teknologi, som gir lave marginer.

EHF – Elektronisk Handelsformat er statens standardformat for elektronisk fakturering. Det er et krav at fakturaer og kreditnotaer til statlige virksomheter skal sendes med standard EHF-format.

Internet of Things (IOT): Et ofte brukt norsk utrykk for IoT er “Tingenes internett”. Mange av de hverdagslige tingene du har hjemme er koblet mot internett; mobilen, smartklokken, tv-boksen, radioen, mediespilleren, og så videre. Kanskje har du også styring av lys og varme koblet mot nettet? Det dukker stadig opp flere ting som kan kobles opp mot internett, og det er nettopp det IoT er. IoT er konseptet hvor enheter kan “snakke” sammen, og til deg. Måten enhetene snakker sammen på kan være ved hjelp av trådløst nett, bluetooth, NFC, og andre radiobølger.

Maskinlæring er en type kunstig intelligens som gir datamaskiner muligheten til å lære uten å være eksplisitt programmert. Maskinlæring fokuserer på utvikling av dataprogrammer som kan endres når de blir utsatt for nye data.

Open Banking er en terminologi som referer til muligheten for at en tredjepartsløsning, som for eksempel en applikasjon, kan dekke prosesser i en bank. Dersom en bank åpner opp sine API-er for markedet kan hvem som helst utvikle tredjepartsløsninger som kan støtte om prosesser i en bank - som kan erstatte fremtidens betalingsløsninger. Ved hjelp av de åpne API-ene kan det føre til at kunder, uavhengig av bank de er knyttet til, får større muligheter når det kommer til valg av applikasjoner og løsninger for å håndtere ulike prosesser knyttet til en bank.

SaaS (Software as a Service) er programvare som en tjeneste. SaaS gir brukere mulighet til å koble til og bruke skybaserte apper over
internett.

Sky (skyen, nettskyen, cloud computing) er en betegnelse for alt fra dataprosessering og datalagring til programvare på servere i eksterne serverparker tilknyttet internett. Serverparkene i nettskyen er laget for dynamisk skalering ved kapasitetsbehov og brukeren betaler for faktisk bruk. I dag tilbys det kapasitet helt ned på timesbasis.

Virtuell valuta er digitale penger som ikke reguleres av noen form for sentralbanker. Bitcoin er en form for digital valuta, og er enkelte steder godkjent som betalingsmiddel for kjøp og handel på internett. Transaksjonene med virtuell valuta overføres direkte mellom partene uten å involvere en bank, eller andre «mellommenn». Ergo trenger man ikke betale vekslings- eller håndteringsgebyrer.