Av Kaja Falck-Ytter, Copywriter & Communication Specialist, Visma

Bedrifter med lavt endringstempo og lav innovasjonsgrad vil bli hengende etter. Å implementere teknologi som understøtter smarte forretningsmodeller er ifølge konsernsjefen avgjørende for å unngå å havne i bakleksa. For det store flertallet av bedrifter ligger kjernen i en effektiv drift i ERP-systemet. Og de største mulighetene har man i skyen.

- Om du ikke er der allerede, må du begynne å tenke sky. Det er mitt viktigste råd. Nå kan endelig også større selskaper, med komplekse behov, flytte hele ERP-systemet sitt opp i skyen, så det er ingen grunn til å vente, forklarer Moan. Og det uten å gå på kompromiss med funksjonalitet, stabilitet og ytelse.

Moan legger likevel ikke skjul på at også innføring av et nytt skybasert ERP-system kan være utfordrende, særlig når det gjelder arbeidsmetodikk, organisering og mentalitet. En vellykket overgang til skyen bør skje parallelt med endringer i interne rutiner, prosesser og tenkesett.

- Når du tar i bruk en topp moderne drill, kan du ikke bruke den som om den var en manuell skrutrekker. Skrittet opp i skyen må tas helhjertet, ikke halvhjertet, understreker Moan. Størst effekt får man hvis alle løsningene blir skybasert.

Ikke bare for de fremoverlente

De mest fremoverlente kundene begynte å etterspørre skytjenester som alternativ til Windows-baserte ERP-system for flere år siden. De ønsket også kjernesystemene tilgjengelig på mobil. Dette gjelder ikke lenger bare pionerene. I dag ser vi at flere og flere vil ha skybaserte og mobile tjenester.

- Når vi spør bedrifter hva som er motivasjonen deres for å vurdere skytjenester, er det vanligste svaret å redusere kostnader og øke fleksibiliteten, forklarer konserndirektøren. De fleste er også opptatt av tryggheten det gir, fordi en stor programleverandør har mer kompetanse og flere ressurser når det gjelder drift og sikkerhet.

I motsetning til lokalt installert programvare, kreves det ingen store kapitalinvesteringer ved kjøp av skybaserte ERP-systemer. I stedet har man kun løpende abonnementsutgifter. I skyen har brukerne ubegrenset fleksibilitet og mobilitet. Kjerneprosesser innen regnskap, logistikk og lønn automatiseres og regelstyres. I tillegg kan i prinsippet alt gjøres fra mobilen. Oppgraderinger skjer automatisk – uten at kunden behøver å løfte en finger.

Fullt og helt i skyen

Moan forklarer at nye kunder ofte havner fullt og helt i skyen. Det er også mange eksisterende kunder som begynner å se fordelene med å løfte seg opp i skyen.

- Skyløsninger skal ikke primært være designet for å understøtte tradisjonelle arbeids- og tankemønstre. Tvert imot skal skybaserte systemer legge til rette for en ny digital hverdag hos kundene, ifølge Moan.

Vaktmesterkompaniet fikk erfare dette i praksis. De er en av Vismas første kunder i skyen. Vaktmesterkompaniet trengte et system som kunne implementeres raskt, og som hjalp dem å drifte bedriften effektivt - og ville derfor ha et skybasert system.

- Vaktmesterkompaniet håndterer mange titusener av fakturaer hvert år. For at det ikke skal være en belastning på ressursene internt, er de avhengig av høy grad av automatisering. I skyen kan all fakturering skje automatisk, og de ansatte kan bruke tiden sin på utendørs vedlikehold og ikke innendørs punching av data, avslutter Moan.