I mer enn 40 år har jeg hatt gleden av å jobbe med digitalisering innen privat og offentlig sektor, med en interesse for forretningssystemene, ofte betegnet som ERP-, CRM- og HR-systemer. Utfordringene i denne perioden har i stor grad vært de samme, nemlig: Hvordan skape en tett og god integrasjon mellom systemene (intern integrasjon), sikre god datakvalitet (masterdata), skape en god brukeropplevelse (brukergrensesnitt), og ikke minst hvordan å knytte seg opp mot andre aktører i verdikjeden (ekstern integrasjon).

Et begrep i stadig endring

Til tross for at vi fortsatt baler med disse grunnleggende utfordringene er de teknologiske rammebetingelser (internett), den forretningsmessig kontekst (globalisering) og ikke minst den personlig atferd (mobilitet) radikalt endret siden jeg startet min «digitale karriere». Det nye er at digitalisering er langt dypere og bredere forankret i virksomheten enn noen gang tidligere og «alle» er i en eller annen form «sluttbrukere». Både ansatte, kunder og forretningspartnere. Vi kan ikke lenger skille mellom IT-strategi og forretningsstrategi fordi forretningens resultater (bunnlinjen) påvirkes direkte av den digitale intensitet og kvalitet.

Digitalisering er i bunn og grunn det samme som det alltid har vært, nemlig «transformasjonen fra at IT er et støtteverktøy i virksomheten til at det er en del av dens DNA. Det betyr at forretningsmodell, organisasjon og prosesser er designet med hensyn til å utnytte dagens og morgendagens teknologi». (Senter for digitalisering på BI)

Syv strategier

Det store spørsmålet er hvordan norske ledere skal forholde seg til de digitale utfordringer. Jeg skal forsøke å spissformulere et knippe strategier:

  1. Man må digitalisere nedenfra: Viktigere enn noen gang er at den «digitale bunnsvillen» er på plass. I praksis betyr dette at ERP-kjernen er modernisert, det vil si økonomi-, logistikk- og ordresystemene.  
  2. Man må velge en digital partner: Digitalisering er en krevende intellektuell disiplin. Oppgaven blir konstant undervurdert. Det er derfor nødvendig å etablere et partnerskap til et godt fagmiljø. Dette kan gjerne være en teknologipartner som leverer bunnsvillen (ERP-leverandøren) eller et mer uavhengig fagmiljø.
  3. Man må velge digitale løsninger som er moderne: Mer enn noen gang er det viktig å satse på riktig teknologi. Det bør ikke overraske at jeg taler varmt for den ekte skybaserte løsningen (Software as a Service). Det vil si en løsning som helst bør være født i skyen, eller skrevet om for å kunne støtte en skybasert leveransemodell.
  4. Man må være realistisk når det gjelder digitaliseringens kostnadspådrag: Økt digitalisering medfører i noen grad en forflytning av kostnader fra tradisjonell ressursforbruk (arbeidskraft) til nye ressurser (datakraft, systemforvaltere, utviklere, og så videre). Erfaringsmessig undervurderer vi investeringsbehovet.
  5. Man må fokusere på masterdata management (MDM): Viktigere enn noen gang er det å ha masterdata av meget høy kvalitet. Det er flere grunner til det. Masterdata eksponeres ikke bare for interne brukere i interne prosesser, men også for leverandører og kunder for eksempel gjennom nettbaserte handelsplattformer. Vi kan ikke lykkes med digitalisering uten at vi parallelt strammer opp våre masterdata og rydder opp i databasen.
  6. Man må definere et (realistisk) digitalt ambisjonsnivå: All digitalisering handler i bunn og grunn om å øke selskapets attraktivitet i markedet og å øke bunnlinjen. Det er et spørsmål om å analysere og forstå konkurransebildet og egen posisjon. Digitalisering bør skje i små skritt fordi det ligger et element av eksperimentering i utviklingsarbeidet, der man noen ganger må akseptere at man er på feil spor, og forsøke på nytt.
  7. Man må bygge digital kompetanse på alle nivåer: Digital kompetanse er ikke noe man bare bygger i en IT-avdeling. Digital kompetanse kreves på alle nivåer fra den ytterste sluttbruker via ledergruppen til styrets formann. I dag er det en betydelig «digital ubalanse» mellom generasjonene og mellom ledelsesnivåene. Mangel på mer jevnt fordelt digital kompetanse øker risikoen for digitale feilskjær.

Disse syv strategiene må ikke leses som en komplett oppskrift for digital suksess. 40 års erfaring gir en viss ydmykhet med hensyn til fagområdets mangefasetterte utfordringer. Jeg ønsker alle lykke til!