Vi er selvfølgelig veldig stolte av å kunne motta prisen Årets Dynamics 365-partner fra Microsoft, men det viktigste for oss er likevel at vi har fått en bekreftelse på at den strategien vi har hatt har vært gjennomtenkt og riktig. Prisen er en direkte konsekvens av det arbeidet vi har gjort, sier Morten Sælemyr. Han er norgessjef i det skandinaviske IT-konsernet EG.

Bygger kompetanse

Da Microsoft lanserte det skybaserte forretningssystemet Dynamics 365 i november 2016, ble det raskt klart for EG at lanseringen betydde mye mer enn at de måtte lære seg et nytt program.

– Da informasjonen om programmet ble frigjort, begynte vi umiddelbart å legge planer for hvordan vi kunne bygge opp kompetansen hos oss, og det har vi gjort siden da. Jobben er imidlertid på ingen måte ferdig, for dette er et krevende og omfattende teknologisk landskap, som krever at vi fortsetter å bygge kompetanse hele tiden, sier han.

Det største løftet er likevel tatt gjennom de siste 12-14 månedene, og det gjelder ifølge Sælemyr nå å holde seg løpende oppdatert på de oppgraderingene som gjøres underveis av Microsoft.

– Mens det tidligere gjerne kom et par store programoppgraderinger i året, vil det med denne og andre skyløsninger slippes mindre oppgraderinger kanskje hver måned, sier han.

Han legger til at det at Microsoft snur opp ned på måten de leverer sine forretningssystemer, også fører til store endringer for dem som leverer programmet.

Størst på Dynamics

For å lykkes som leverandør i fremtiden er det viktig både med gode rådgivingstjenester, effektiv løsningsforvaltning og smidige implementeringsprosjekter. Og så langt er det tydelig at EG har fått til nettopp dette. Sælemyr forteller at EG har stått for salget av 60 prosent av de Dynamics 365-løsningene som er solgt her i landet, og at disse hovedsakelig er levert til prosjektorienterte bedrifter i bygg- og anleggsnæringen og virksomheter som driver innen retail, distribusjon og detaljhandel.

– For kundene er det ikke teknologien som er viktigst når de kommer til oss som leverandør. Vår erfaring er at det er av større betydning for dem at vi har kompetanse og erfaring fra deres bransje. Det er viktig for dem at vi skjønner hva de snakker om, sier han.

I tillegg ønsker kundene hjelp til å finne effektive metoder til å løse og identifisere akkurat de utfordringene de har i sin bransje, og de ønsker at EG ser deres fortrinn og forstår hvilke verdier deres bedrift har å tilføre markedet.

Fjerner teknisk gjeld

– Det snakkes mye om digitalisering – så mye at uttrykket er i ferd med å bli litt utslitt. Den viktigste faktoren når det gjelder digitalisering for kundene, er at de får hjelp til å komme opp på en plattform som fjerner den tekniske gjelden deres, sier Sælemyr.

For det å holde seg oppdatert og hele tiden sørge for at programmer har vært oppgradert, har inntil de nye skyløsningene dukket opp, vært en kostbar affære. Det har krevd mye tid og store investeringer, og gradvis har likevel programmene blitt utdatert.

– Det er dette som kalles teknisk gjeld. Dette problemet slipper bedriftene med skyløsninger, der de ikke selv trenger å sørge for oppgraderinger. Med Dynamics 365 og andre skyløsninger er det Microsoft som til enhver tid sørger for at kunden sitter på den siste løsningen, sier han.

Dynamics 365 erstatter de tradisjonelle forretningssystemene Dynamics AX, Dynamics NAV og Dynamics CRM.