– Det gjøres mye unødvendig manuelt arbeid rundt omkring i lønnsavdelinger. Mange bruker papirlapper, mail og telefon som kommunikasjon inn i lønnssystemet. Vi vil at brukerne i vårt system skal gjøre minimalt med manuelle oppgaver. Alle prosesser og oppgaver blir automatisert, sier direktør for utvikling i Aditro, Arne Lockert.

Med digitalisering er målet å kunne øke produktivitet og automatisere enkle og repetitive oppgaver i tillegg til å få bedre oversikt og kontroll.

Aditro leverer løsninger innen lønn- og HR-systemer, og deres produkter er i ferd med å få et stort digitalt løft.

– Vi har holdt på med de nye løsningene våre i noen år nå, og ser frem til å kunne lansere det. Lønnssystemet vårt blir mer eller mindre helt automatisert. Vi skal levere heldigitale, mobile og skybaserte løsninger med et moderne og attraktivt grensesnitt, sier Lockert.

De seneste årene har lønnsarbeidet i Norge fått stadig skjerpede myndighetskrav. Korrektheten i lønn gjør at det stadig kobles flere krav i innrapporteringen gjennom lønnssystemene. Dette krever gjennomtenkte og automatiserte prosesser, høy kompetanse og gode kjøreplaner.

Generasjonsskifte

Næringslivet er midt i et generasjonsskifte hvor millenniumsgenerasjonen får større spillerom. Det vil få konsekvenser for virksomheter som ikke klarer å tilpasse seg. Det stilles i dag helt andre krav til digitale løsninger, brukergrensesnitt og automatisering enn for bare få år siden.

– I disse dager kommer det inn en god del nye og svært kompetente unge folk i arbeidsmarkedet som har et helt annet syn på hvordan disse typer systemer skal være. De er vant med digitale systemer på ulike enheter og plattformer. De forventer et brukervennlig og automatisert system som løser oppgavene for deg. Det er det de skal få, sier Lockert.

Det er grunn til å tro at bedrifter vil kunne spare mye tid med slike løsninger. Det innebærer mer tid til kvalitetssikring og frigjør ressurser som kan brukes andre steder i bedriften.