Ved å koble disse sammen kan man trekke ut verdifull informasjon og bruke dette mer intelligent enn før for å forbedre og automatisere eksisterende produkter, prosesser og løsninger eller lage helt nye forretningsmodeller. Men hvordan kommer man i gang?

- Det skjer en kontinuerlig evolusjon av teknologien og som igjen brukes på stadig flere områder i den verden som vi kaller Internet of Things, sier Preben Myrvoll som er Principal SW Engineer i Data Respons, et firma som arbeider med utvikling av elektronikk og systemer som automatiserer eller gjør ulike prosesser enklere.

Noen gode råd

- Vi har en rekke råd som det kan være lurt å følge for de som ønsker å lage eller forbedre automatiserte systemer hvor man skal utvikle sensorer som kommuniserer med ulike applikasjoner, sier Kenneth Ragnvaldsen som er CEO i Data Respons:

- Definer hvordan dette berører din ide, ditt produkt eller løsning og finn ut hva som kan oppnås. Hva skal du effektivisere og hvilken kundeverdi kan du skal tilføre? Sett i gang og lag en konseptbeskrivelse, men ikke prøv å løse alle problemene på en gang. Det beste er som regel å starte en prosess der man arbeider med et kontinuerlig utviklingsarbeid som består av mange små skritt av gangen. Når du så har kommet i gang, kan du gjøre en rask prototyping og få testet det ut i praksis. Å snakke med ekspertene og de som kan implementere slike systemer er også en god idé siden det utvikles og lages løsninger på dette området hele tiden, forklarer han.

Viktige teknologiutfordringer

Pålitelighet er blant de teknologiutfordringer som man må finne gode løsninger på hvis man for eksempel skal implementere et nytt industrielt system. Det må fungere 24/7 hele året for å ha livets rett. 

Ved å ha god kontroll på teknologien og komponentene som brukes, fra hardware, nettverksløsninger, operativsystem, og applikasjoner, kan man sørge for systemstabilitet, og at alle operasjoner og ønsket logikk blir utført slik som ønsket. 

- Fysisk og elektrisk må systemene være så robuste at de tåler å operere i krevende miljøer hvor det kanskje er sjokk, vibrasjoner, kulde, støv og fuktighet. Du må også tenke på datasikkerhet slik at systemene ikke utsettes for cyberangrep og sabotasje, og i noen tilfeller må man også tenkte på de må være skalerbare og kunne leveres og oppgraderes med en tidshorisont på opp mot 20 år, tilføyer Myrvoll til slutt.