Av Torgeir Waterhouse, direktør internett og nye medier, IKT Norge

For meg handler det ikke bare om things, det handler om alt. Vi begynner med things, så kommer kroppene våre på etterhvert. Så kan vi godt diskutere om things alltid har vært på nett, for pc-er, servere, rutere, etc er også things. Det som skiller internet of things fra internett slik vi har tenkt på det er at utstyret langt på vei klarer seg uten mennesker og kommuniserer på egenhånd etter at det er plassert ut.

Så hva handler det om? Internet of things handler om det teknologiskifter handler om. Vi skal bygge et bedre, mer effektivt samfunn hvor mulighetene og merverdien teknologien gir oss tas ut så bredt som mulig, og lar oss løse problemer og skape muligheter som ikke har vært mulig tidligere. I internet of things sammenheng handler det om at vi tar i bruk teknologi til å erstatte menneskers tilstedeværelese. Da kan vi spare tid, vi kan spare penger, innfri drømmer og vi kan skåne mennesker for risikosituasjoner slik vi alltid har ønsket å gjøre med teknologi.

De mulighetene vi øyner nå hviler på skuldrene til et internett med sterk og stolt norsk tilstedeværelse. Det går en tydelig linje fra arbeidet på Kjeller som gjorde at Norge var den første noden på ARPANET (forløperen til internett) utenfor USA, via Håkon Wium Lis arbeid med tidlig web til i dag hvor Nordic Semiconductor leverer mye av chippene internet of things blir bygget rundt, og så mye mer. Fra de tidlige dagene hvor alt handlet om å sikre redundant kommunikasjon etter Sputnik til i dag når vi har passert tre milliarder mennesker på nett.

Noen mener internet of things er en hype, og bare det, andre frykter for sikkerhet og personvern. Mange peker på smahandlingsproblermer som langt overstiger det vi opplevde for noen år tilbake med dokumentformater. Alle har nok litt rett. Uansett er internet of things, eller hva du vil kalle det, nøkkelen til å lykkes med digitalisering, automatisering, en effektiv velferdsstat og i tillegg et stort næringspotensiale for høyteknologiske norske selskaper.

Vi kan nok med rette hevde at om Norge skal lykkes med ambisjonene regjeringen setter i Digital Agenda, må vi også lykkes med internet of things. Internett er plattformen for samfunnet, internett er nabolaget mitt, velkommen til internett slik vi virkelig vil ha det!