Ønsker du å frigjøre tid og redusere risikoen for menneskelige feil?

Et ERP-system reduserer behovet for å gjenskape informasjon/registrere data flere ganger. Det reduserer også risikoen for menneskelige feil, og tidsbruken ved gjenfinning av informasjon. I tillegg gir et ERP-system felles konsistent informasjon på tvers av avdelinger og funksjoner.

Har du tid og ressurser?

Er informasjons- og prosessflyten i virksomheten din lite effektiv, og jobbhverdagen fylt av mange manuelle rutiner? Det kan være et tegn på at du bør skaffe/bytte ERP-system. Men sørg for at virksomheten kan frigjøre tilstrekkelig med ressurser til å gjennomføre byttet på en god måte. Om ikke kan det være smarte å vente til en roligere periode.

Hva er ledelsens rolle?

Ledelsen i organisasjonen har stor innflytelse på hvorvidt ERP-prosjektet blir vellykket. Det er ledelsens oppgave å forplikte hele virksomheten til å gjennomføre prosjektet fra begynnelse til slutt. Organisatoriske endringer kan også bli aktuelle i forbindelse med innføring av et ERP-system. Det kan for eksempel vise seg at rutiner som utføres i en avdeling med fordel kan flyttes til en annen avdeling med den nye løsningen.

Kilde: Kathryn Beeson, ERP Focus/Bjørn Heggestad, forretningssystemer.no