– Vår IoT-platform er ideell for å kunne integrere kommunens forskjellige løsninger og behandle disse på en helhetlig måte, inkludert overføring av data til kommunens fagsystemer, sier administrerende direktør i IoT-selskapet Tellu, Geir Melby.

Det forventes en dobling av antall eldre over 67 år frem mot 2060, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB). Men eldrebølgen trenger ikke å bli et uhåndterlig problem for eldreomsorgen. For i tillegg til jobbskaping og innvandring, kan tingenes internett løse mange av utfordringene knyttet til å ivareta eldre - uten at det går på bekostning av livskvaliteten eller sikkerheten deres. – Tvert om vil tettere oppfølging via digitalt tilsyn og fjernmonitorering av medisinske målinger føre til at eldre kan bo tryggere hjemme lengre, sier Melby.  


Allerede samarbeider Tellu med partnere om å tilby helsetjenester i Tellu sin IoT-plattform mot flere kommuner og helseforetak. Dette er en plattform som sammen med intelligent velferdsteknologi kan bedre pasientflyten på sykehus og institusjoner, og redusere kostnadene til hjemmehjelp betraktelig, ifølge Melby.

Gir ubegrenset med muligheter


– IoT-plattformen er koblet opp mot en intelligent regelmotor som kan analysere og reagere på nærmest alt av data og hendelser som samles inn fra sensorer og utstyr. Allerede nå håndterer plattformen flere tusen sensorer, og det er bare begynnelsen, sier Melby. 


Tellu sin IoT-plattform kan samordne, integrere og koordinere hendelser innen flere applikasjonsområder. Blant annet finnes det egne applikasjoner for overvåking av håndhygiene og alarmering på sykehus, en patentsøkt løsning for falldeteksjon, og løsninger for både utendørs og innendørs lokalisering av personer og ting.Viktig med brukervennlige løsninger

Betydelig effektiviseringsbehov trengs uten tvil innen helse- og omsorgssektoren.

– Dette må skje gjennom anvendelse av velferdsteknologi for å få frem brukervennlige løsninger innen eldreomsorg og på sykehus, og derfor tilbyr vi våre partnere åpne API-er for å lage apper skreddersydd for sluttbrukerne innen de forskjellige markedsegmentene, sier Melby.