Digital tranformasjon er et begrep som er i vinden - ikke bare for bedrifter, men for hele samfunnet. Hvordan påvirker dette konsulentfirmaene?

- I møtet med sine egne kunder snakker gjerne de som jobber i disse firmaene om digitalisering og om hvilke fordeler digitalisering kan få for kundene deres. Men historisk er det slik at konsulentfirmaene selv gjerne ikke har investert så mye tid og penger i sin egen teknologi, IT-systemer og infrastruktur. Også disse selskapene utsettes for stadig større konkurranse, derfor vil de etter hvert tvinges til å bli enda mer effektive og flinkere til å levere enda bedre tjenester på en mer kostnadseffektiv måte. Da vil de trenge bedre interne støttesystemer, men de må også ta i bruk annen ny teknologi slik at de kan levere tjenestene på nye måter.

Hvorfor har det tatt bedrifter så lang tid å adoptere nye teknologier som for eksempel cloudtjenester, samtidig som cloudtjenester er relativt utbredt i privatlivet?

Mange bedrifter er redde for å miste kontrollen over sine egne systemer og mange føler nok også en utrygghet knyttet til sikkerheten ved slike tjenester. Noen IT-sjefer er dessuten veldig tradisjonelle og ønsker ikke å gjøre store fundamentale forandringer.

Hvilke nøkkelforandringer kan endre selskapenes digitale tilnærming og hva skal til for å gjøre dem sterkere og mer konkurransedyktige?

Bedriftene må bli mer effektive og levere bedre kvalitet til en lavere pris og da trenger de bedre systemer. ERP er en veldig viktig plattform som gjør det mulig å arbeide smartere, mer effektivt, samtidig som det gir bedre støtte for beslutninger.

Hva betyr dette for kundene?

Markedene forandrer seg veldig fort. Både forandringstakten og konkurransesituasjonen krever at man er smartere og at man arbeider mer effektivt enn tidligere.

Hva er fordelene ved å ta i bruk skytjenester?

En av de store fordelelene er at bedriftene slipper å ta de store kapitalinvesteringene som man tradisjonelt var nødt til når man hadde alt utstyr under eget tak. Skytjenester er skalerbare og derfor er det enkelt å utvide antall brukere hvis bedriften vokser. De kan også få en enklere tilgang til systemer som det kanskje var vanskelig, eller veldig dyrt, å få tilgang til tidligere. Før var det mest enklere tjenester som var tilgjengelige i skyen, men i dag er også mange av de mest avanserte ERP-systemene tilgjengelige som skybaserte tjenester. Det gjør at også de mindre bedriftene får tilgang til disse systemene. Mange av de skybaserte løsningene kan dessuten implementeres veldig raskt slik at organisasjonene får en raskere return on investment.

Hvilke fundamentale skritt må bedriftene ta og hvilke nøkkelvurderinger må til for å sikre suksess?

Den digitale strategien må være en integrert del av forretningsstrategien og det er bedriftene selv som må føle eierskap til sin egen digitale strategi for å lykkes best mulig. ERP bør være grunnlaget for all annen intern digitalisering. Hvis dette er på plass så skaper det orden internt og da blir det enklere å gjennomføre andre endringer. Og til slutt: Finn en profesjonell partner som forstår hvor du vil, har den rette kompetansen og dokumentert erfaring - da går det raskere å komme til målet.