Rapporten vurderer land basert på følgende kriterier:

1. Digital infrastruktur
Dette kriteriet omhandler i hvor stor grad land er tilrettelagt for mobil- og bredbåndsbruk, samt ytelse og kostnad for dette. Der havner Norge på 8. plass.

2. Humankapital
Kriteriet om humankapital baseres på hvor høyt kompetansenivået om teknologiske hjelpemidler er. Norge havner på 4. plass. Det som trekker ned, er at ikke flere tar teknologi- og realfagsutdanning på et høyere nivå.

3. Innbyggernes bruk av internett
På dette kriteriet havner Norge på en klar 1. plass. Norge scorer høyt basert på bruk av netthandel og nettbank, og spesielt ved bruken av digitale innholdstjenester.

4. Næringslivets digitale modenhet
Dette kriteriet forteller i hvor stor grad næringslivet har tatt i bruk digitale løsninger og teknologi, der det norske næringslivet havner på 5. plass.

5. eGovernment
Dette kriteriet baseres på digitaliseringen av offentlig sektor, der vi i likhet med næringslivet vårt havner på 5. plass.